Historie v letech
55
Absolventů
1025
Odborných článků
350
Patentů
9

Studijní obory

Aplikovaná informatika a řízení

Bakalářský studijní obor

Automatické řízení a inženýrská informatika

navazující magisterský studijní obor

Řízení strojů a procesů

doktorský studijní obor

Více o oborech

O katedře

Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má již více než 50-ti letou tradici. Celofakultně zajišťuje předměty Technické výpočty, Základy automatizace a Procesní systémy, provozuje počítačové učebny. Řeší řadu vědecko-výzkumných úkolů pro grantové agentury i potřeby průmyslové praxe a výukového procesu. Spolupracuje při řešení konkrétních technických zadání spojených s návrhem a realizací měřicích, diagnostických a řídicích systémů výrobních procesů. Nabízí podnikům technické a programové řešení složitých úloh spojených s řízením strojů a procesů, zpracováním signálů pro diagnostiku strojních zařízení (včetně automobilů), s programovým řešením optimalizačních, databázových a informačně-webových úloh výrobně-technologického a technicko-ekonomického charakteru.

Naše služby

Vědecká činnost

Výzkum v oblasti měřicích, diagnostických a řídicích systémů výrobních procesů.

Spolupráce s praxí

Katedra nabízí systémové, technické a programové řešení zakázkových úloh.

Zaměstnanci

všichni zaměstanci

Jak hodnotí naši absolventi své studium?

Na studium vzpomínám rád. Potkával jsem se s lidmi na katedře ATŘ, kteří byli profesionálové v oboru, kde profesoři nejen přednášeli, ale učili i ve cvičeních, takže nám stavěli laťku hodně vysoko. Možná to někteří studenti už tehdy vnímali negativně, ale mě právě toto imponovalo. Asi i díky tomu jsem nikdy neslevil ze svých cílů, které si dávám a na kterých pracuji.

Miroslav Balšánek Manažer, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Jako jeden z mála oborů nabízí katedra ATŘ velmi široké spektrum oblastí, se kterými se posluchači mají možnost seznámit. To znamená i excelentní možnosti seberealizace a díky širokému záběru mohou absolventi najít velmi dobré uplatnění v různých oblastech průmyslu.

Jiří Popek Software Entwickler, BMW Car IT GmbH

Studium na katedře mi umožnilo teoreticky a prakticky porozumět široké škále technických disciplín, které výrazně přesahují současný název oboru. Možnost zapojení do řady reálných projektů a aplikačního řešení, mi nabídlo cestu jak se lépe prezentovat u budoucích zaměstnavatelů, kde už dávno neplatí, že stačí „nějaký“ vysokoškolský titul. Primární jsou skutečné znalosti a dovednosti, jež může absolvent nabídnout potencionálnímu zaměstnavateli.

Radim Klečka Embedded Software Engineer, Varroc Lighting Systems

Studium oboru ATŘ doporučuji všem, kdo mají chuť porozumět souvislostem a získat nadhled nejen v technologické rovině, ale přeneseně i v rovině organizační a manažerské. Jsem přesvědčen o tom, že toto know how mi otevřelo možnosti získat brzy po absolutoriu zkušenosti na zajímavých mezinárodních projektech a v konečném důsledku dělat práci, která mě baví a naplňuje.

Petr Klen Allium, s.r.o.

Studium oboru automatizace mne naučilo několik věcí. Od prvního ročníku se říkalo, že studenti automatizace jsou „elita VŠB“ a tomu odpovídaly i nároky a očekávání všech vyučujících. Aby se absolvent dobře uplatnil v nadnárodních firmách, nesmí se bát vysokých očekávání, umět podat excelentní výsledky a dobře se přizpůsobovat novinkám. Tomu všemu mne studium na ATŘ naučilo.

Dalibor Kačmář Ředitel serverové divize, Microsoft s.r.o.

Ucelený přehled v měřicí technice, získaný v průběhu studia na katedře ATŘ, mi umožnil stát se členem týmu laboratoře R&D a zastávat pozici podnikového metrologa. Zde se v mezinárodním prostředí podílím na návrhu a realizaci nových testovacích zařízení klimatizací automobilů.

Hynek Piechota Metrolog ve vývojovém oddělení, VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Spolupracujeme