Absolventi

Absolventi

Na studium vzpomínám rád. Potkával jsem se s lidmi na katedře ATŘ, kteří byli profesionálové v oboru, kde profesoři nejen přednášeli, ale učili i ve cvičeních, takže nám stavěli laťku hodně vysoko. Možná to někteří studenti už tehdy vnímali negativně, ale mě právě toto imponovalo. Asi i díky tomu jsem nikdy neslevil ze svých cílů, které si dávám a na kterých pracuji.

Miroslav Balšánek Manažer, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Jako jeden z mála oborů nabízí katedra ATŘ velmi široké spektrum oblastí, se kterými se posluchači mají možnost seznámit. To znamená i excelentní možnosti seberealizace a díky širokému záběru mohou absolventi najít velmi dobré uplatnění v různých oblastech průmyslu.

Jiří Popek Software Entwickler, BMW Car IT GmbH

Studium na katedře mi umožnilo teoreticky a prakticky porozumět široké škále technických disciplín, které výrazně přesahují současný název oboru. Možnost zapojení do řady reálných projektů a aplikačního řešení, mi nabídlo cestu jak se lépe prezentovat u budoucích zaměstnavatelů, kde už dávno neplatí, že stačí „nějaký“ vysokoškolský titul. Primární jsou skutečné znalosti a dovednosti, jež může absolvent nabídnout potencionálnímu zaměstnavateli.

Radim Klečka Embedded Software Engineer, Varroc Lighting Systems

Studium oboru ATŘ doporučuji všem, kdo mají chuť porozumět souvislostem a získat nadhled nejen v technologické rovině, ale přeneseně i v rovině organizační a manažerské. Jsem přesvědčen o tom, že toto know how mi otevřelo možnosti získat brzy po absolutoriu zkušenosti na zajímavých mezinárodních projektech a v konečném důsledku dělat práci, která mě baví a naplňuje.

Petr Klen Allium, s.r.o.

Studium oboru automatizace mne naučilo několik věcí. Od prvního ročníku se říkalo, že studenti automatizace jsou „elita VŠB“ a tomu odpovídaly i nároky a očekávání všech vyučujících. Aby se absolvent dobře uplatnil v nadnárodních firmách, nesmí se bát vysokých očekávání, umět podat excelentní výsledky a dobře se přizpůsobovat novinkám. Tomu všemu mne studium na ATŘ naučilo.

Dalibor Kačmář Ředitel serverové divize, Microsoft s.r.o.

Ucelený přehled v měřicí technice, získaný v průběhu studia na katedře ATŘ, mi umožnil stát se členem týmu laboratoře R&D a zastávat pozici podnikového metrologa. Zde se v mezinárodním prostředí podílím na návrhu a realizaci nových testovacích zařízení klimatizací automobilů.

Hynek Piechota Metrolog ve vývojovém oddělení, VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Kdo jsou naši absolventi?

Přehled absolventů a jejich závěrečných prací od roku 2007 do současnosti.

Kde našli naši absolventi uplatnění?

Microsoft | BMW Car IT GmbH | Škoda Auto | ABB | Bosch | Siemens | Honeywell | Vodafone | O2 Czech Republic | Visteon | Ingeteam | Brüel & Kjar | Mercedes-Benz | Tieto | ELCOM