Bakalářské a diplomové práce

2018

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Friedrich, Adam: Detekce vadných výrobků na dopravní lince
 • Bernáth, Štěpán: Sběr dat v LabVIEW s využitím platformy Arduino
 • Halška, Marek: Využití zařízení virtuální reality pro výuku
 • Pánek, Dominik: Grafická vizualizace optimalizace trasy a procesu třídění
 • Pavera, Matěj: Využití jednočipových počítačů pro logické řízení
 • Poštulka, Jiří: Zobrazování veřejných dat s využitím platformy Arduino
 • Tomeš, Michal: Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
 • Vala, Jakub: Model polohovacího pneumatického systému
 • Zahuta, Ondřej: Adaptivní filtry v praxi
 • Zaorálek, Filip: Zobrazovací jednotky a displeje pro platformu Arduino

Obor 3906R006 Mechatronické systémy

 • Lichnovský, Marek: Řídicí jednotky motorů
 • Řehák, Rostislav: Světelné zabezpečovací zařízení letiště

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Jiříček, Daniel: Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
 • Plachký, Jan: Sběr dat pro stabilizaci plošiny mobilního zařízení
 • Schwarzer, Jan: Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídicí systém ABB/AC500
 • Sikora, Jan: Analýza nákladu dřeva z 3D modelu
 • Stavěla, Robert: Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací

Obor 3906T006 Mechatronické systémy

 • Guráš, Radek: Model automatického parkovacího domu a jeho řízení
 • Najdek, Vladan: Autonomní navigace robota pro pozorování sopek
 • Puda, Tomáš: Distribuovaný sběr jízdních dat z automobilu

2017

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Bajgar, Petr: Využití PLC pro řízení rotačních systémů
 • Kalnik, Jakub :Vývoj a nasazení SW prostředků pro analýzu přístupů do sítě VŠB-TU Ostrava
 • Martínek, Jan: Klientský informační systém pro podporu výuky řešení diferenciálních rovnic
 • Sehnalová, Kamila: Tvorba měřicích úloh se sensorovou sadou pro platformu Arduino
 • Šidlo, Jan: Podpora výuky předmětu Základy automatizace
 • Walica, Dominik: Využití PLC v distribuovaném systému řízení

Obor 3906R006 Mechatronické systémy

 • Kliuchnikau, Maksim: Laboratorní model linky s rozpoznáváním obrazu výstupní kontroly dílů
 • Wzatek, Petr: Programový modul pro laboratorní model ventilátoru

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Grygar, David: Vývoj aplikací pro platformu Raspberry Pi
 • Křetinský, Lukáš: Návrh řešení a příprava funkčních bloků pro řízení procesu
 • Müller, Tomáš: Rozpoznávání obrazu s využitím realtime platformy cRIO
 • Pawlenka, Tomáš: Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesoru PIC
 • Pilch, Patrik: Ovládání a vizualizace elektro-pneumatických prvků
 • Smolka, Lukáš: Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech

Obor 3906T006 Mechatronické systémy

 • Babulák, Tomáš: Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla
 • Chowaniok, Michal: Řízení a vizualizace laboratorního modelu pro PLC automat
 • Macháček, Jan: Řízení a vizualizace zařízení pro leptání křemíkových trubic
 • Suchánek, Martin: Robustní regulace

2016

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Bečka, Martin: Vybrané přístupy experimentální identifikace
 • Bielesz, David: Studijní opory základů programování na platformě .NET Micro Framework
 • Čoček, Václav: Komunikační modul na frekvenci 433 MHz
 • Chrascina, Václav: Softwarové moduly obsluhy vybraných periférií pro mikroprocesory STM32F4
 • Jiříček, Daniel: Využití MEMs systémů pro měření provozních dat
 • Kuhejda, Petr: Implementace PDM systému v prostředí výrobního podniku
 • Macek, Milan: Monitorování a řízení sekvenčních logických úloh
 • Mrázek, Lukáš: Návrh výukových úloh pro model s PLC automatem
 • Plachký, Jan: Principy funkce piezoelektrických lineárních aktuátorů včetně měření jejich charakteristik
 • Repka, Tomáš: Automatizovaný závlahový systém
 • Stančák, Marek: Měření na modelu Stirlingova motoru
 • Stavěla, Robert: Vývoj aplikace pro ovládání robotické koule Sphero v operačních systémech Windows

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Czudek, Adam, Bc.: Využití open-source hardware pro zpracování veřejných dat
 • Hostaša, Michal, Bc.: Interaktivní metody vizualizace dat v systémech supervizního řízení
 • Kvapil, Jan, Bc.: Měření veličin v bezdrátové senzorové síti ZigBee

2015

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Grygar, David: Vývoj mobilní aplikace slovníku pojmů z automatizace
 • Pawlenka, Tomáš: Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače
 • Pilch, Patrik: Laboratorní model Vzduchová levitace
 • Schwarzer, Jan: Nástroje integrovaného řízení a supervize v systémech vzduchotechniky
 • Sikora, Jan: Modelování událostmi řízeného laboratorního zařízení
 • Smolka, Lukáš: Programovatelný prvek systému inteligentní domácnosti

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Czebe, Jiří, Bc.: Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení
 • Čermák, David, Bc.: Tvorba úloh pro LEGO Mindstorms v .NET Micro Framework
 • Dryják, Tomáš, Bc.: Programová podpora výuky předmětu Zpracování signálů
 • Havránková, Renáta, Bc.: Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídicí systém ABB/AC800
 • Hýl, Marek, Bc.: Syntéza nelineárních systémů řízení
 • Jurek, Martin, Bc.: Moduly pro inteligentní domácnost
 • Kocurek, Stanislav, Bc.: Návrh testovacího zařízení pro systém řízení jednoduchého technologického celku
 • Machač, Adam, Bc.: Adaptivní filtry pro aktivní potlačování hluku
 • Mimránek, Jan, Bc.: Ovládání robotické koule mobilním zařízením
 • Novotný, Jakub, Bc.: Řízení distribuovaných systémů pomocí PLC
 • Pavelková, Markéta, Bc.: GUI aplikace pro řízení pneumatického pohonu
 • Skýpala, Jiří, Bc.: Design a konstrukce testovacího zařízení pro AC700F
 • Sladká, Karla, Bc.: Vývoj aplikací na prototypové platformě .NET Gadgeteer
 • Vantuch, Pavel, Bc.: Monitorování klíčových indikátorů průmyslových procesů (KPI) pomocí nástrojů platformy operátorského řízení

2014

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Lysek, Roman: Regulační obvody se Smithovým prediktorem

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Frýdl, Jiří, Bc.: Automatizace modelu výrobní linky s využitím rozpoznávání obrazu
 • Grepl, Jan, Bc.: Detekce objektů laserovým skenováním
 • Kapsa, Miroslav, Bc.: Grafické zobrazení dat z průmyslových aplikací
 • Makový, Václav, Bc.: Návrh a realizace modelu inverzního kyvadla
 • Pawlenka, Miroslav, Bc.: Využití PLC a PIC při realizaci modelu inteligentního rodinného domu
 • Strakoš, Přemysl, Bc.: Analýza obrazu pro detekci a manipulaci objektu
 • Šíma, Martin, Bc.: Podpora experimentální výuky automatického řízení
 • Štěpán, Martin, Bc.: Realizace ESP algoritmu v prostředí LabView cRIO

2013

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Czudek, Adam: Vizualizace výrobních dat v průmyslové automatizaci
 • Čermák, Miroslav: Automatizovaný import rozvrhu pedagoga do kalendáře MS Outlook
 • Dendis, Richard: Elektronické výukové pomůcky pro předmět Identifikace systémů
 • Hýl, Marek: Návrh a realizace řízení modelu Batyskaf
 • Jurek, Martin: Řízení a ovládání laboratorního modelu 3D tiskárny
 • Karasová, Marcela: Vzorové příklady technologických schémat v energetickém a chemickém průmyslu
 • Kocurek, Stanislav: Tvorba rozšiřujícího modulu pro webový prohlížeč
 • Machač, Adam: Tvorba úloh v prostředí ROBOT C pro LEGO Mindstrorms Education NXT
 • Novotný, Jakub: Využití PLC pro řízení tříosého mechanismu
 • Pavelec, Jiří: Metody dálkového ovládání
 • Skýpala, Jiří: Analýza účinnosti stěračů automobilu pomocí MEMs akcelerometrů

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Hýl, Radim, Bc.: Využití PLC pro řízení laboratorního modelu s možností vizualizace
 • Nádvorník, Jan, Bc.: Vývoj mobilní aplikace pro OS Android
 • Špaček, Jakub, Bc.: Softwarová podpora řízení výroby v průmyslovém podniku

2012

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Crlík, Zdeněk: Tvorba webové aplikace pro oblast analýzy systému s využitím MATLAB Builder NE.
 • Dryják, Tomáš: Tvorba výukového modulu v rámci sociálních sítí
 • Frýdl, Jiří: Rozpoznávání obrazu v prostředí NI Vision Builder
 • Hostaša, Michal: Testování baterií elektromobilu
 • Ilčík, Ondřej: Soubor úloh z oblasti regulace pro předmět Základy automatizace
 • Janes, Martin: Inovace laboratorních úloh předmětu Automatizační technika
 • Kaspřák, Daniel: Tvorba úloh v MS Robotics Developer Studiu pro LEGO Mindstorms
 • Kocián, Vojtěch: Zkoušky automobilových světel
 • Kvapil, Jan: Studijní opory pro praktickou výuku WiFi technologií v týmech
 • Makový, Václav: Měření dopadové rychlosti testovacích rámů
 • Metlík, Jiří: Měření frekvenčních charakteristik MEMS akcelerometru a gyroskopů
 • Müller, Tomáš: Záznam a zpracování technologických dat s využitím Data Loggeru DT85
 • Pawlenka, Miroslav: Řízení, monitorování a vzdálená správa laboratorního modelu
 • Sýnek, Michal: Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Galia, Jiří, Bc.: Využití bezdrátových XBee modulů pro přenos dat z technologie
 • Gardoň, Lukáš, Bc.: Využití strojového vidění v automatizaci a monitorování
 • Hajda, Roman, Bc.: Monitorování a řízení procesů pomocí systému dSPACE
 • Ngo, Manh Luong, Bc.: Analýza a syntéza nelineárních řídicích systémů
 • Stříbný, Martin, Bc.: Tvorba webové aplikace s využitím HTML5

Obor 3902V010 Automatizace technologických procesů

 • Le, Khac Binh: Diagnostické metody a jejich aplikace v automobilovém průmyslu

Obor 3906R006 Mechatronické systémy

 • Trška, Jakub: Model posilňovača riadenia

2011

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Adamec, Zdeněk: Řízení víceosého mechanismu pomocí řídicích systémů PLC řady Simatic S7-200 a S7-300
 • Fiala, Viktor: Návrh a tvorba publikačního systému v prostředí internetu
 • Grepl, Jan: Instrumentace modelového kolejiště
 • Hořínek, Tomáš: Vzdálené laboratorní úlohy na kat. 352
 • Kapsa, Miroslav: Inovace studijních opor předmětu počítačové systémy
 • Křetinský, Lukáš: Zpřesňování měření polohy použitím GPS
 • Mimránek, Jan: Návrh regulátorů pro proporcionální soustavy s dopravním zpožděním
 • Nádvorník, Jan: Zařazení nových produktů Microsoft Expression Studia do výuky
 • Strakoš, Přemysl: Řízení robotické ruky s pěti stupni volnosti
 • Šíma, Martin: Měření na vzdálených místech s využitím sítě internet
 • Špaček, Jakub: Vývoj aplikací v prostředí Microsoft Web Expression
 • Štěpán, Martin: Využití PLC pro řízení části výrobní linky
 • Tichavský, René: Diagnostika klimatizačních jednotek automobilů na simulačním pracovišti

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Bublík, Darek, Bc.: Regulace soustav s dopravním zpožděním se simulačním ověřením
 • Chrenka, Vladimír, Bc.: Měřicí a diagnostické systémy s bezdrátovou komunikací
 • Kadlec, David, Bc.: Návrh a realizace stavových pozorovatelů
 • Klosová, Helena, Bc.: Monitorování celkové efektivity výrobních zařízení pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
 • Kopečný, Petr, Bc.: Monitorování reálného objektu nástroji SPC v prostředí InTouch
 • Peške, Michal, Bc.: Senzorové systémy s podporou komunikace po sběrnici
 • Popek, Rostislav, Bc.: Inteligentní bezdrátové komunikační systémy
 • Šofer, Pavel, Bc.: Vizualizační software pro monitorování a konfiguraci systémů s PLC
 • Unger, Ondřej, Bc.: Návrh a realizace úloh s GSM automatem

Obor 3902V010 Automatizace technologických procesů

 • Delichristov, David Jordan, Ing.: Simulace a robustní řízení antiblokovacího systému ABS
 • Mahdal, Miroslav, Ing.: Průmyslové sítě WLAN s podporou inteligentní instrumentace

2010

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Bílek, Jiří: Návrh a realizace pro systém Lego
 • Galia, Jiří: Využití krokového motoru při měření statických charakteristik snímačů
 • Hajda, Roman: Automatické sledování kosmických objektů
 • Hýl, Radim: Laboratorní model klimatizační jednotky
 • Stříbný, Martin: Aplikace RSS kanálů v prostředí univerzity

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Czyž, Petr, Bc.: Měření základních funkčních parametrů klimatizačních jednotek
 • Duda, Tomáš, Bc.: Vlastnosti a vyzařovací charakteristiky reproduktorů pro ozvučení rozsáhlých prostorů
 • Gajdoš, Daniel, Bc.: Polohovací zařízení pro měření intenzity hluku
 • Gebauer, Jan, Bc.: Ovládání a řízení helikoptéry
 • Hikl, Jiří, Bc.: Návrh a realizace virtuálních laboratorních modelů
 • Ježíková, Jana, Bc.: Webová informační podpora benchmarkingu vysokých škol
 • Juřina, Adam, Bc.: Vizualizace dat z podnikového informačního systému pro podporu řízení výroby průmyslového podniku
 • Klega, Jiří, Bc.: Aktivní potlačování hluku a vibrací
 • Kopp, Milan, Bc.: Inovace webového portálu e-Automatizace
 • Majerik, Petr, Bc.: Řízení víceosého pneumatického mechanismu pomocí číslicového regulátoru SPC 200
 • Marek, Horymír, Bc.: Využití bezdrátové technologie pro konfiguraci a monitorování reálných úloh
 • Plandor, David, Bc.: Monitorování a řízení procesů s využitím technologie .NET
 • Plšek, Aleš, Bc.: Monitorování a ovládání sběrnice CAN osobního automobilu
 • Podešva, Petr, Bc.: Tvorba řídicích aplikací pro operační systém Phar Lap ETS
 • Rajski, Martin, Bc.: Informační systém sledování výkonnosti organizace
 • Šlosarčík, Martin, Bc.: Informační podpora benchmarkingu vysokých škol
 • Tomanek, Jiří, Bc.: Návrh a využití metody požadovaného modelu pro řízení
 • Vojtek, Tomáš, Bc.: Podpora vzdálených laboratorních úloh prostřednictvím internetu
 • Voráček, Josef, Bc.: Aplikace neuronových sítí pro řízení laboratorních modelů

Obor 3902V010 Automatizace technologických procesů

 • Koňařík, Petr, Ing.: Syntéza řízení mechatronického systému s využitím simulačních metod a prostorových modelů virtuální reality
 • Smutná, Jitka, Ing.: Manažerská podpora systémů řízení kvality
 • Wojciaszyk, Petr, Ing.: Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích

2009

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Dorda, Daniel: Elektronické studijní materiály pro výuku ochrany duševního a průmyslového vlastnictví
 • Dordová, Petra: Naklápění velké ploché obrazovky
 • Gardoň, Lukáš: Komunikace řídicích jednotek rotačních strojů po CAN sběrnici
 • Kadlec, David: Podpora experimentální výuky Základů automatizace
 • Krhutek, Libor: Sledování polohy a rychlosti pomocí GPS
 • Montes, Caridad: Regulace systému nádrží
 • Ngo, Manh Luong: Grafická uživatelská aplikace pro tvorbu bezkontaktních schémat
 • Vrána, Pavel: Bezdrátový přenos informace s využitím optických modulů

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Benč, Jan, Bc.: Diagnostika spalovacích motorů na základě měření kolísání jejich úhlové rychlosti
 • Dovrtěl, Josef, Bc.: Systém sběru a analýzy dat malého podniku
 • Hnik, Martin, Bc.: Využití .NET webových služeb v prostředí automatizace
 • Chlebek, David, Bc.: Informační systém publikační činnosti katedry v ASP.NET
 • Janečka, Patrik, Bc.: Měření teploty mobilního objektu s využitím bezkontaktních senzorů
 • Kalman, Petr, Bc.: Zpracování a prezentace experimentálních datových souborů
 • Kubín, Michal, Bc.: Realizace digitálního řízení na modelovém kolejišti
 • Kurka, Dušan, Bc.: Řízení v reálném čase v prostředí MS Windows pomocí IntervalZero RTX
 • Los, Jaroslav, Bc.: Konfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního stroje
 • Matoška, Pavel, Bc.: Informační portál odborných akcí
 • Plch, Lukáš, Bc.: Programování web aplikací pro mobilní zařízení
 • Richtr, Lukáš, Bc.: Využití klouzavých módů pro řízení laboratorních modelů
 • Spurný, Miloslav, Bc.: Metoda násobného dominantního pólu
 • Staníček, Petr, Bc.: Monitorování a řízení kvality výrobních procesů
 • Vala, Milan, Bc.: Intervalové modely
 • Zapletal, Tomáš, Bc.: Syntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů
 • Zavadil, Jaromír, Bc.: Systém monitorování a řízení technologie

Obor 3902V010 Automatizace technologických procesů

 • Galuška, Aleš, Ing.: Integrované informační a řídicí systémy průmyslové automatizace
 • Klečka, Radim, Ing.: Měření na vozidlech a řízení jejich zkoušek
 • Škutová, Jolana, Ing.: Využití umělé inteligence pro řízení složitých systémů

2008

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Bublík, Darek: Elektronická podpora výuky předmětu Automatické řízení I
 • Czyž, Petr: Technická podpora měření úniků z klimatizačních komponent AC systémů
 • Duda, Tomáš: Identifikace akustických vlastností koncertních sálů
 • Gajdoš, Daniel: Programová implementace 4-osého robota do výrobní linky
 • Gebauer, Jan: Vlastnosti a funkce řídicí jednotky motoru
 • Hikl, Jiří: Návrh regulátorů pro soustavy s dopravním zpožděním
 • Chrenka, Vladimír: Využití pokročilých ICT pro sledování pohybu podnikových dopravních prostředků
 • Ježíková, Jana: Programová podpora předmětu Základy automatizace
 • Juřina, Adam: Vlastnosti řídicích jednotek ABS, ASP a ESP
 • Klega, Jiří: Automatické převodovky a systém jejich řízení
 • Melicharová, Jiřina: Realizace digitálních hodin s využitím mikrokontroléru
 • Nguyen, My Linh: Multimediální podpora výuky automatického řízení
 • Peške, Michal: 3D animace teplovzdušného modelu
 • Plandor, David: Diagnostika automobilu s využitím komunikace s podporou bluetooth
 • Podešva, Petr: Nasazení řídicího systému MRS 32 v reálném řízení
 • Rajski, Martin: Tvorba elektronických studijních materiálů pro podporu výuky WiFi sítí
 • Šofer, Pavel: Využití SCADA/MMI systému pro podporu laboratorních měření
 • Unger, Ondřej: Laboratorní úlohy řízení provozu na modelovém kolejišti
 • Vojtek, Tomáš: Multimediální podpora výuky předmětu Počítačové systémy
 • Voráček, Josef: Tvorba formulářů s využitím XML technologie

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Albert, Pavel, Bc.: Databázová podpora měření
 • Boleslavský, Tomáš, Bc.: Operátorsko-vizualizační monitorování hutnických procesů
 • Hynar, Michal, Bc.: Elektrický pohon v distribuovaném systému řízení
 • Juránek, Martin, Bc.: Vyhodnocování vibrací a zrychlení v automobilu
 • Kubla, Libor, Bc.: Regulace s interním modelem
 • Kývala, Hynek, Bc.: Řízení provozu na modelovém kolejišti
 • Osadník, Petr, Bc.: Modelování objektů průmyslových zařízení v prostředí průmyslového aplikačního serveru
 • Rusek, Miroslav, Bc.: Návrh a realizace webových aplikací s využitím ISAPI filtru v prostředí webového serveru.
 • Ščevík, Petr, Bc.: Zpracování výukových textů z oblasti číslicové regulace v prostředí Internetu
 • Špaček, Petr, Bc.: Metodika návrhu a zavedení procesního řízení v podniku podporovaná IS/IT
 • Valas, Martin, Bc.: Metody grafického zobrazení dat z průmyslových aplikací na webových stránkách
 • Voznica, Petr, Bc.: Návrh obvodů extremální regulace
 • Winkler, Ondřej, Bc.: Komunikační standardy v řídicích systémech MES

2007

Plné texty jsou dostupné v repozitáři univerzity

Obor 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení

 • Benč, Jan: Elektronická podpora výuky předmětu Simulační programy - Matlab
 • Coufal, Lukáš: Řízení mechatronických systémů
 • Groda, Patrick: Databázová podpora informačního systému ekonomického subjektu
 • Horváth, Ján: Elektronická příručka jazyka C v příkladech
 • Chlebek, David: Vzdělávací kurz pro Základy automatizace s využitím prostředků e-learningu
 • Janečka, Patrik: Vizualizace informací z alarmního systému pro řízený technologický proces
 • Kalman, Petr: Multimediální podpora výuky počítačů a sítí
 • Klosová, Helena: Vzdělávací kurz s využitím prostředků e-learningu
 • Kopečný, Petr: Testování hardwarových komponent
 • Kopp, Milan: Tvorba HTML nápovědy
 • Los, Jaroslav: Analýza a syntéza vybraného technologického procesu
 • Majerik, Petr: Vytvoření mechanické ruky pro testovaní v programu 3D Solid Edge
 • Matoška, Pavel: Elektronická podpora výuky předmětu Databáze a Internet
 • Plch, Lukáš: Programování web aplikací pro mobilní zařízení
 • Plšek, Aleš: Vytvoření automatu pro testování v programu 3D Solid Edge
 • Richtr, Lukáš: Výuka operačních systémů s využitím e–learningu
 • Rusková, Lucie: Elektronická podpora výuky předmětu Manažerská grafika
 • Seibert, Vladimír: E-learning kurzy v prostředí Moodle
 • Spurný, Miloslav: Programová podpora laboratorní výuky automatizační techniky
 • Staníček, Petr: Sada animací pro podporu výuky předmětu Operační systémy a programování
 • Šlosarčík, Martin: Elektronická podpora výuky předmětu Výpočetní techniky
 • Šťastný, Vladislav: Elektronická příručka jazyka MS Visual Basic v příkladech
 • Vala, Milan: Ověření méně známých metod seřizování regulátorů číslicovou simulací a na laboratorním modelu teplovzdušného agregátu
 • Veselý, Dalibor: Hypertextová podpora laboratorních modelových úloh
 • Zapletal, Tomáš: Kalibrace piezoelektrických akcelerometrů pomocí Dopplerovského laserového snímače zrychlení
 • Zavadil, Jaromír: Programování web aplikací v ASP.NET 2.0

Obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika

 • Cieslar, David, Bc.: Syntéza řízení mnohorozměrových regulačních obvodů
 • Chlebek, Michal, Bc.: Soubor úloh pro výuku programového řízení
 • Kaderka, Martin, Bc.: Programová podpora sběru a zpracování dat
 • Kincl, Jiří, Bc.: Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro laboratorní modely
 • Kroužil, Marek, Bc.: Bezdrátová komunikace v měřicích a řídicích systémech
 • Piech, Petr, Bc.: Databázová podpora informačního systému katedry
 • Rybár, Michal, Bc.: Využití GSM terminálu pro sběr a zpracování dat
 • Skýpala, Jan, Bc.: Propojení řídicí jednotky automobilu s počítačovým modelem
 • Šimšálek, Jiří, Bc.: Sběr dat a monitorování vzdálených systémů řízení
 • Vylíčil, Libor, Bc.: Rozvoj a inovace portálu e-Automatizace
 • Zbořil, Miroslav, Bc.: Elektronický učební text pro tvorbu nápovědných systémů

Obor 39-12-9 Automatizace technologických procesů

 • Balšánek, Miroslav, Ing.: Senzorové nody s bezdrátovou komunikaci pro monitorování procesů
 • Popek, Jiří, Ing.: Softwarová podpora zpracování signálů s využitím Kalmanovy filtrace