Kontakt

Kontakt

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17.listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba

telefon: 59 732 1280

Emailové a telefonní kontakty jednotlivých zaměstnanců.