Kontakt

Kontakt

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
ul. 17.listopadu č.15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba

telefon: 59 732 1280

Emailové a telefonní kontakty jednotlivých zaměstnanců.