Aplikace řídicích algoritmů v technologii .NET Micro Framework

Platforma .NET Gadgeteer v technologii .NET Framework . Aplikace robotického zařízení s externími moduly, které jsou programovány pomocí událostí s PSD algoritmy, a jsou používány filtrace dat z modulů snímačů.