Inteligentní geokódování

Instituce, firmy, školy a dalších organizace disponují rozsáhlými registry, jež obsahují spektrum geoprostorových dat vhodných k široké škále analýz. Tato data však čelí problému kvalitního geokódování. Zaznamenané adresy nejsou standardizovány a obsahují pravopisné chyby, chybějící nebo nadbytečné součásti. Stávající API různých mapových poskytovatelů (tj. Google Maps, HereMaps, národní Mapy.cz) obvykle poskytují úspěšnost mezi 60-95% v závislosti na kvalitě adres. Nicméně v některých případech i tak dochází ke značným počtům vážných chyb. Využití stávajícího úředního národní registru adres je vhodné pouze pro bezchybné záznamy. Nová aplikace Geocoder byl vyvinuta s cílem překonat tyto problémy. Fulltextové vyhledávání obsahuje důmyslný algoritmus měření úrovně shody mezi zaznamenanými a správnými adresami. Výhody jsou ve vysoké úspěšnosti, v podstatném snížení počtu vážných chyb a také v možnosti přizpůsobení strategie procesu změnami vah.

Více o projektu