Modelování, simulace a řízení mechatronických systémů

V rámci výzkumného projektu VP1 „Modelování, simulace a řízení mechatronických systémů“ zabývá návrhem, testováním a realizací algoritmů řízení jak konvenčních, tak i moderních metod řízení jako je robustní řízení, prediktivní řízení, a dále návrhem systémů automatické kontrol produkce a diagnostiky strojů a procesů. Aplikace se budou týkat metod aktivního potlačování hluku a vibrací, dále bezkontaktních optických metod měření tvarů a rozměrů objektů (laserové skenování, zpracování 2D/3D obrazu, interferenční metody apod.). Součásti výzkumu je i testování vhodných snímačů, akčních členů a vývoj řídicích systémů s využitím virtuální instrumentace pomocí grafického programování. Výzkum navazuje na originální výsledky výzkumného pracoviště v oblasti řízení kluzných ložisek. Světově první funkční prototyp tohoto typu aktivně řízeného kluzného ložiska byl sestaven na pracovišti navrhovatele projektu. Výsledky výzkumu najdou uplatněni v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací, řízení obráběcích strojů a zařízení pro ukládání energie. V oblasti bezkontaktních optických metod měření tvarů a rozměrů objektů výzkum navazuje na originální výsledky pracoviště navrhovatele ve vývoji metody bezkontaktního měření průměru a ovality trub, které jsou vyráběny válcováním za tepla, a bezkontaktního skenování a měření stavu clon víka jaderných rektorů typu VVER 440.

Název projektu: Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867