Skenování nákladních vozů

Projekt na skenování pohybujících se objektů do 3D modelů prostřednictvím soustav laserových 2D skenerů. Zaměřuje se popis speciálně vytvořeného ovladače skupiny laserových skenerů SICK LMS 400 pro prostředí .NET framework včetně HW modulu pro jejich synchronizaci. Tento ovladač spolu se synchronizačním modulem byl prakticky nasazen ve společnosti MONDI pro skenování projíždějících kamiónu naložených dřevem za účelem bezpečnostní kontroly nákladu.