Vliv zesílení regulátoru na účinnost aktivního řízení tlumení vibrací kluzných ložisek

Modelování a testování prototypu aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s využitím piezoactuátorů. Hlavním cílem aktivního řízení vibrací je, zabránit nestabilitě kvůli olejovému filmu a rozšířit provozní rozsah rychlosti kluzných ložisek.

Více o projektu