Publications of Department of Control Systems and Instrumentation in 2013

Publications of Department of Control Systems and Instrumentation in 2013

Books

Noskievič, P. Modelling and simulation of mechatronic systems using Matlab Simulink, 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 85 p. ISBN 978-80-248-3150-3.

Noskievič, P. Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu Matlab Simulink, 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 83 p. ISBN 978-80-248-3231-9.

Víteček, A., Vítečková, M. Closed-Loop Control of Mechatronic Systems, 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 204 p. ISBN 978-80-248-3149-7.

Víteček, A., Vítečková, M. Zpětnovazební řízení mechatronických systémů., 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 204 p. ISBN 978-80-248-3232-6.

Software

Babiuch, M., Janes, M. SW pro měření – Multimetr Escort 3146A – Autorizovaný software. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 047/18-12-2013_SW,CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Fojtík D., Čěrňava P., Podešva P. Zařízení pro synchronizaci, sběr, zpracování, vyhodnocování a distribuci dat ze sady laserových skenerů a teplotních čidel určené pro nepřetržitý provoz v průmyslu. – Funkční vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 081/30/09-2013_F.

Fojtík D., Podešva P. Ochranné pouzdro skeneru s chladicím a ofukovacím systémem zabraňující zanesení optické části skeneru, mechanickému a vysokoteplotnímu poškození – Funkční vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 083/30/09-2013_F

Fojtík D., Podešva P., Čěrňava P. Ověřená technologie bezkontaktního měření průměrů a ovality trub válcovaných za tepla laserovým skenováním. – Ověřená technologie. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 035/30-09-2013_OT.

Frischer R., Mahdal M., David J., Jančíková Z. Mikroprocesorová jednotka pro řízení stykačů – Užitný vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo vzoru: 2013-28501, Datum zápisu: 20.09.2013, úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Mahdal M., Frischer, R., Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting – Užitný vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 2012-27280, Datum zápisu: 9.09.2013, úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Journals with Impact factor

Ličev, L, Babiuch, M., Farana, R., Tomeček J. Software analysis of mining images for objects detection, In Acta Montanistica Slovaca, Košice, Slovak Republic, 2013, Vol. 18, Nr. 1, pp. 59-66. ISSN 1335-1788. Dostupný z webu: http://actamont.tuke.sk/ams2013.html

J.Tůma, J., Šimek, J. Škuta, J. Los, J., Active vibrations control of journal bearings with the use of piezoactuators, In Mechanical Systems and Signal Processing 36 (2013) pp. 618–629 (Dostupný z webu http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.11.010).

Valíček, J., Harničárová, M., Kušnerová M., Grznárik, R., Zavadil, J. Proposition of a Solution for the Setting of the Abrasive Waterjet Cutting Technology. In Measurement Science Review. Versita Publishing, Volume 13, p.7,pp. 279-285, ISSN: 1335-8871, DOI: 10.2478/msr-2013-0041.

Journals

Vítečková, M., Víteček, A., Jaracz, K. Regulatory analogowe o dwóch stopniach svobody. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VI, no. 120. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2013, pp. 149-162. ISSN 2081-5468

Vítečková, M., Víteček, A., Jaracz, K. Dobór nastaw cyfrowych i analogowych regulatorów PI 2DOF dla obiektu całkującego z opóźnieniem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VI, no. 120. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2013, pp. 163-174. ISSN 2081-5468

Vítečková, M., Víteček, A. Doporučení pro volbu vzorkovací periody. Strojárstvo., roč. XVII, číslo12, prosinec 2013, str. 94-95. ISSN 1335–2938, tématická skupina A/7

Proceedings, workshops – Scopus, WOS

Baranova, V., Landryová, L. & Futó, J. Process capability index as an indicator of input signal quality of the rock disintegration process. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 1-4. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560500, WOS no.: 000324243800001.

Duda, T., Víteček, A. Robust Control Algorithms and The State Variable Aggregation Method. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 49-52. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560509, WOS no.: 000324243800010.

Farana, R., Svoboda, R. Operational Recommendations for Pyrolysis Unit Cooler Based on Mathematical Model. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 79-82. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560515, WOS no.: 000324243800016.

Holík, J., Landryová, L. Universal simulation model in Witness software for verification and following optimization of the handling equipment In IFIP Advances in Information and Communication Technology. Volume 397. Springer, London, pp. 445-451. ISBN: 978-3-642-40351-4, ISSN: 1868-4238.

Ivan, I., Horák, J., Fojtík, D., Inspektor, T. Evaluation of public transport accessibility at municipality level in the czech republic In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I, pp. 527-534. ISBN: 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.030.

Kubičko, P., Landryová, L., Mihal, R., Zolotová I. Measurement, Classification and Evaluation of the Innovation Process and the Identification of Indicators in Relation to the Performance Assessment of Company’s Innovation Zones In IFIP Advances in Information and Communication Technology. Volume 397. Springer, London, pp. 661-668. ISBN: 978-3-642-40351-4, ISSN: 1868-4238.

Ličev, L., Babiuch, M.., Skanderová, L., Fabián, T. Fotom-ng system and 2d animation of measurement process In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I, p.8, pp. 115-122. ISBN: 978-954-91818-9-0., ISSN: 1314-2704, DOI:

Mahdal, M., Los, J. & Zavadil, J. Verification Method of Rotors Instability Measurement. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 228-231. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560543, WOS no.: 000324243800044.

Noskievič, P. Control of the Hydraulic Drive Using Embedded Control System. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 255-261, 2013, pp. 228-231. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560549, WOS no.: 000324243800049.

Staníček, P., Richtr, L. & Farana, R. Rating Web Sites Combining of Heuristic Methods with Numerical Linear Algebra. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 356-362. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560569, WOS no.: 000324243800069.

Stříbný, M., Smutný, P. Using HTML5 Web Interface for Visualization and Control System. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 363-366. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560570 , WOS no.: 000324243800070.

Šuránek, P., Mahdal, M., Tůma, J. & Zavadil, J. Modal Analysis of the Cantilever Beam. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 467-472. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560571, WOS no.: 000324243800071.

Šuránek, P., Mahdal, M., Tůma, J. & Zavadil, J. Modal Analysis of the Cantilever Beam. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 467-472. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560571, WOS no.: 000324243800071.

Šuránek, P., Tůma, J. & Mahdal, M. Comparising of Antialiasing Filters in A/D Converters. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 373-376. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560572, WOS no.: 000324243800072.

Tůma, J. Algorithms for the Vold-Kalman Multiorder Tracking Filter. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 488-494. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560575, WOS no.: 000324243800075.

Vítečková, M., Víteček, A. Ultimate Parameters in Control Technology. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 423-427. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560581, WOS no.: 000324243800081.

Vítečková, M., Víteček, A. Simple Digital Controller Tuning. In Proceedings of 14th International Carpathian Control Conference ICCC´2013. Rytro, Poland, May 26-29, 2013, pp. 428-431. ISBN: 978-1-4673-4490-6, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560582, WOS no.: 000324243800082.

Proceedings, workshops

Baranová, V., Landryová, L., Futó, J. Application of Evolutionary Planning Box Method in KPI Determination for the Process of Rocks Disintegration. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.

Gebauer, J., Kočí, P. The electronic variable pitch drive. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.
Farana, R., Hutyra, M. Enhancing the Education Quality by using the Quality System and Excellence System in Higher Education. In PROCEEDINGS of the ICEE ICIT 2013 Conference. Cape Town, South Africa: Cape Peninsula University of Technology, 9. – 11. 12. 2013, pp. 463 – 471. ISBN 978-0-9922041-3-6.

Los, J., Mahdal, M. Testování vlastností typových piezoaktuátorů. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.
Noskievič, P. Control of Asymmetric Hydraulic Actuator In Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. 23-25.9..9.2013, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. pp. 113-120. ISBN 978-80-248-3136-7.

Noskievič, P. Digital Simulation of Mechatronic Systems. In International Conference on Education in Mechatronics. Ostrava 24.9.2013, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. pp. 93-100. ISBN 978-80-248-3142-8.

Podešva, P., Fojtík, D. Development of Applications for the STM32 Processors and Their Industrial Deployment. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.

Stříbný, M. Řídicí jednotka pro model soustruhu. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.

Šuránek P, Tůma J. Experiments with the Active Vibration Control of a Cantilever Beam, in Z. Dimitrovová, J.R. de Almeida, R. Gonçalves (eds.) “Proceedings of the 11th International Conference on Vibration Problems (ICOVP-2013)”, Lisbon, Portugal, 9-12 September, 2013, AMPTAC, ISBN 978-989-96264-4-7, abstract p. 391, article 7 pages.

Šuránek, P., Tůma, J., Mahdal, M. Modální analýza modelu pro aktivní tlumení vibrací. In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.

Šuránek, P., Tůma, J. Aktivní tlumení vibrací vetknutého nosníku. In: Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 105-110. ISBN 978-80-214-4547-5.

Tuma, J., Los J. Měření úhlových kmitů pohonu uhelných mlýnů. In Proceedings of Diago 2013. Rožnov p.R, February 5-6, 2014, pp. 306-313. ISSN 1210 – 311X

Tůma, J., Mahdal, M., Šuránek, P. Stability of the Active Vibration Control of Cantilever Beams, in Z. Dimitrovová, J.R. de Almeida, R. Gonçalves (eds.) “Proceedings of the 11th International Conference on Vibration Problems (ICOVP-2013)”, Lisbon, Portugal, 9-12 September, 2013, AMPTAC, ISBN 978-989-96264-4-7, abstract p. 195, article 11 pages

Víteček, A., Vítečková, M. Two-Degree-of-Freedom Controllers. In International Conference on Education in Mechatronics. Ostrava 24.9.2013, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. pp. 77-83. ISBN 978-80-248-3142-8.

Víteček, A., Vítečková, M. Two-Degree-of-Freedom Controllers – Special Cases. . In International Conference on Education in Mechatronics. Ostrava 24.9.2013, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. pp. 85-91. ISBN 978-80-248-3142-8

Víteček, A., Vítečková, M. Přístupy k volbě vzorkovací periody In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.

Vítečková, M., Víteček, A. Volba vzorkovací periody. In: Sborník příspěvků workshopu „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2013“. 20.2.-22.2.2013, Stará Lesná, Slovensko. str. 70/1-70/14. ISBN 978-80-553-1330-6

Zavadil, J. Využití dvourozměrné Fourierovy transformace pro odhalování periodicit v obraze In XXXVII. Seminar ASR ‘2013 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 26. 4. 2013, pp. 89-102. ISBN 978-80-248-2967-8.