Publications of Department of Control Systems and Instrumentation in 2014

Books

TŮMA, J. Vehicle Gearbox Noise and Vibration, John Wiley & Sons ltd. Chichester, GB, 2014, 243 p. ISBN 978-1-118-35941-9.

Authorized software, functional sample, utility model, patent

FRISCHER R., MAHDAL M., DAVID J., JANČÍKOVÁ Z. Mikroprocesorová jednotka pro řízení stykačů – Užitný vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. číslo přihlášky: 2013-28501, Ev. Č. zápisu: 26388, Datum zápisu: 28.1.2014, úřad průmyslového vlastnictví CZ. (evidováno v publikacích katedry již v roce 2013, ale překlopeno do Rivu až 2014)

MAHDAL M., FRISCHER R. Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting a způsob získávání a transformace energie z volných zdrojů. – Patent 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Č. patentu: 304431, Datum udělení: 19.03.2014, úřad průmyslového vlastnictví CZ.

MAHDAL, M., NOSKIEVIČ, P., BUREČEK, A., VESELÝ, F., DOBEŠ, J., VESELÝ M. Řídicí software integrovaného aktuátorů. Software – 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, 035/15-12-2014_SW.

NOSKIEVIČ, P., MAHDAL, M., BUREČEK, A., VESELÝ, F., DOBEŠ, J., VESELÝ M. Embedded řídicí systém pro řízení integrovaného aktuátoru. Funkční vzor – 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, 111/15-12-2014_F.

NOSKIEVIČ, P., MAHDAL, M., BUREČEK, A., VESELÝ, F., DOBEŠ, J., VESELÝ M. Testovací lavice pro přímočaré hydraulické motory s diferenciálním pístem. Funkční vzor – 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, 108/12-12-2014_F.

TŮMA, J., MAHDAL, M., ŠKUTA J., ŠIMEK, J. Experimentální pracoviště pro testování aktivního řízení kluzných ložisek. Funkční vzor – 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, 088/04-11-2014_F,

TŮMA, J., ŠURÁNEK, P., MAHDAL, M. Způsob aktivního tlumení vibrací mechanických poddajných struktur pro různou polohu aktuátoru a snímače vibrací využívající all-pass filtr druhého řádu – Patent 2014, VŠB – Technical University of Ostrava, Č. patentu: 304958, Datum udělení: 30.12.2014, úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Journals – Scopus, WoS

PUSTĚJOVSKÁ, P., TŮMA, J., STANĚK, V., KRISTAL, J., JURSOVA, S., BILIK, J. Using a mathematical model of counter-current flow in a blast furnace to evaluate reducibility of iron-ore-bearing raw materials Steel Research International 2014 Vol.85, Wiley-Vch Verlag. ISSN: 16113683, DOI: 10.1002/srin.201400055

International Journals

NOSKIEVIČ, P. Hydraulika & pneumatika, MM Průmyslové spektrum, Volume 19, no.7,8. MM publishing 2014, pp. 6-6. ISSN 1212-2572

TŮMA, J., MAHDAL, M., ŠURÁNEK, P. Simulation Study of the Non-Collocated Control of a Cantilever Beam, Mechanics and Control, Volume 32, no.3. AGH University of Science and Technology 2013, pp. 110-116. ISSN 2300-7079.DOI: 10.7494/mech.2013.32.3.110

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A., JARACZ, K. Uproszczony dobór okresu próbkowania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VII, no. 158. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2014, pp. 145-150. ISSN 2081-5468

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A., TŮMA, J. Active Rotor Vibration Control, Mechanics and Control, Volume 32, no.2. AGH University of Science and Technology 2013, pp. 77-81. ISSN 2300-7079.DOI: 10.7494/mech.2013.32.2.77

International conferences and seminars – Scopus, WOS

BABIUCH, M. Net Micro Framework Gadgeteer Measurement Applications Development. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 10-13. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843560.

BARANOVA, V., LANDRYOVÁ, L. & FUTÓ, J. An Application of Multivariate Planning Methods in Determining KPIs of Rock Disintegration Process. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 19-22. ISBN:978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843562.

FOJTÍK, D. Measurement of the Volume of Material on the Conveyor Belt Measuring of the Volume of Wood Chips During Transport on the Conveyor Belt Using a Laser Scanning. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 121-124. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014. 2014.6843581.

HOLÍK, J., LANDRYOVÁ, L. Control of a General Distribution System. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 153-156. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843588.

HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK D., BURIAN, J. Large Scale Monitoring of Public Transport Accessibility in the Czech Republic. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 157-163. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843589.

KLUČKA, R., FRYDRÝŠEK, K., MAHDAL, M. 2014. Measuring the Deflection of a Circular Plate on an Elastic Foundation and Comparison with Analytical and FE Approaches. Applied Mechanics and Materials Vol. 684, Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 407-412. ISBN 978-3-03835-322-5, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.684.407.

NÁDVORNÍK, J., SMUTNÝ, P. Remote Control Robot using Android Mobile Device. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 373-378. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843630.

NOSKIEVIČOVÁ, D., MAHDAL, M., BRODECKÁ, K. SW Support for CCC and CQC Control Charts. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 387-392. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843633

PODEŠVA, P., FOJTÍK, D. Calibration of 2D Scanner with Nonlinearities. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 446-449. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843645.

PODEŠVA, P., FOJTÍK, D., GEBAUER J. Automation of Measurement and Data Collection for Gas Filling Line. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 442-445. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843644.

PODEŠVA, P., FOJTÍK, D. The System for Measuring Deformations During Welding. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 450-453. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843646.

RADECKÝ, M., SMUTNÝ, P. Evaluating User Reaction to User Interface Element Using Eye-tracking Technology. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 475-480. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843651.

ŠKUTA, J. The Control Unit with Wireless Interfaces for CNC Model. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 570-573. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843669.

ŠKUTOVÁ, J. A Web Based Application Using Matlab Builder NE for the Analysis of Linear Systems. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 574-577. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843670.

ŠURÁNEK, P., MAHDAL, M., TŮMA, J. Modelling and Simulation of an Active Damped Structure. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 588-591. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843673.

TŮMA, J, ŠURÁNEK, P., MAHDAL, M. BABIUCH, M. Simulation of the Parametric Excitation of the Cantilever Beam Vibrations. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 619-624. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843679.

URBAN, P., LANDRYOVÁ, L A Laboratory Stand for Testing the ABS Unit Model. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 625-628. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843680.

URBAN, P., LANDRYOVÁ, L Alarm Management at Operators Workstations. In Proceedings of IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2014, IFIP Advances in Information and Communication Technology. Volume 438, Ajaccio, September 20-24, 2014, pp. 307-314. ISSN: 1868-4238 , ISBN: 978-3-662-44738-3, DOI: 10.1007/978-3-662-44739-0_38.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Dominance of Poles for Desired Model Method. In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, May 28-30, 2014, pp. 665-670. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2014.6843688.

International conferences and seminars

BARANOVÁ, V., LANDRYOVÁ, L., FUTÓ, J. Determination of the Performance of the Technological Process Based on Models. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 5-11. ISBN 978-80-248-3398-9.

FARANA, R., WALEK, B., JANOŠEK,M., ŽÁČEK, J.Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení. In Principia Cybernetica 2014, Bratislava – Kočovce, Slovensko, 3.-5. 9. 2014, pp. 16-22. ISBN 978-80-227-4220-7.

HÝL, R., WAGNEROVÁ, R. Návrh a realizace ř ídicího algoritmu a jeho softwarové podpory s ověřením na laboratorním modelu. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 38-49. ISBN 978-80-248-3398-9.
JANEČKA, P. Zpracování zvukových signál ů využitím ADSP-21469 EZ-KIT Lite. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 50-57. ISBN 978-80-248-3398-9.

LORENZ, F. Ověření nové technologie vozby vlaků simulačním modelem. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 58-62. ISBN 978-80-248-3398-9.

PODEŠVA, P., FOJTÍK, D. Návrh metodiky kalibrace nelinearit 2D triangulačních skenerů. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 80-87. ISBN 978-80-248-3398-9.

ŠIMEK, J., TŮMA, J, ŠKUTA, J., MAHDAL, Test stand for affecting rotor behaviour by active control of sliding bearings. In Proceedings of Dynamics of Machines 2014 : national colloquium with international participation : February 4-5, 2014, Prague, Czech Republic, pp. 151-156. ISBN: 978-80-87012-50-5.

ŠURÁNEK, P., TŮMA, J., MAHDAL, M. Modelování a simulace tlumené struktury. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 101-107. ISBN 978-80-248-3398-9.

TŮMA, J, Použití Cepster v diagnostice strojů. In Proceedings of DIAGO 2014 : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. 28.-29. 1. 2014, Rožnov pod Radhoštěm, pp. 1-9. ISSN: 1210-311X.

TŮMA, J, FERFECKI, P., ŠURÁNEK, P., MAHDAL,M. Modelování vlivu parametrického buzení na kmitání vetknutého nosníku. In ARaP2014 Automatizace, regulace a procesy-10. technické konference ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 4.-5. 11. 2014, pp. 7-16. ISBN 978-80-903844-8-4.

TŮMA, J, ŠURÁNEK, P., MAHDAL,M. Vibration Damping of the Cantilever Beam with the use of the Parametric Excitation. In Proceedings of International Congress on Sound and Vibration, 13-17 July 2014, Beijing, China, pp. 1-9. ISBN: 978-83-62652-65-5.

TŮMA, J, ŠURÁNEK, P., MAHDAL, Simulation Study on the Forced Response of the Non-Stationary Second Order System. In Proceedings of Dynamics of Machines 2014 : national colloquium with international participation : February 4-5, 2014, Prague, Czech Republic, pp. 171-177. ISBN: 978-80-87012-50-5.

URBAN, P., LANDRYOVÁ, L. Správa alarmov v operátorských pracoviskách. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 115-122. ISBN 978-80-248-3398-9.

VASILEV, A. Kalman Filter for Signal Processing and Navigation. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 133-141. ISBN 978-80-248-3398-9.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Dominantnost pólů regulačního obvodu. In XXXVIII. Seminar ASR ‘2014 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2014, pp. 142-151. ISBN 978-80-248-3398-9.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Experimentální metody seřízení analogových regulátorů. In ARaP2014 Automatizace, regulace a procesy-10. technické konference ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 4.-5. 11. 2014, pp. 21-28. ISBN 978-80-903844-8-4.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Snadné a rychlé seřizování analogových regulátorů. In ARaP2014 Automatizace, regulace a procesy-10. technické konference ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 4.-5. 11. 2014, pp. 29-42. ISBN 978-80-903844-8-4.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Dominantnost pólů u metody SIMC. In Kybernetika a informatika 2014, Oščadnica, Slovensko, 5.-8. 2. 2014, pp. 22-27. ISBN 978-80-227-4122-4.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Dominantnost pólů u metody SIMC. In Principia Cybernetica 2014, Bratislava – Kočovce, Slovensko, 3.-5. 9. 2014, pp. 16-22. ISBN 978-80-227-4220-7.