Publications of Department of Control Systems and Instrumentation in 2015

Books

Vítečková, M., Víteček, A., Farana, R., Sapinski, B. Angielsko-polski słownik podstawowych terminów z dziedziny sterowania automatycznego. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015, 98p. ISBN: 978-83-7464-794-6.

Authorized software, functional sample, utility model, patent

Fojtík, D., Čerňava, P. Způsob bezkontaktního měření vnějších rozměrů průřezů tyčového hutního materiálu a modulární rám k provádění tohoto způsobu. Patent – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo ochraného dokumentu: 305180. Datum udělení patentu: 22.4.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Noskievič, P., Veselý F., Mahdal, M., Bureček, A., Dobeš, J., Veselý, M. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Užitný vzor – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo vzoru: 27856. Datum zápisu: 23.2.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Noskievič, P., Veselý F., Mahdal, M., Bureček, A., Dobeš, J., Veselý, M. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Užitný vzor – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo vzoru: 27832. Datum zápisu: 16.2.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Tůma, J., Šimek, J., Mahdal, M., Škuta, J., Šuránek, P., wagnerová, R., Starý, V. Zařízení aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů. Užitný vzor – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo vzoru: 27822. Datum zápisu: 16.2.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Tůma, J., Šimek, J., Mahdal, M., Škuta, J. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. Užitný vzor – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo vzoru: 27820. Datum zápisu: 16.2.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Tůma, J., Šimek, J., Mahdal, M., Škuta, J., Šuránek, P., wagnerová, R., Starý, V. Způsob aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů a zařízení k jeho provádění. Patent – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo ochraného dokumentu: 305550. Datum udělení patentu: 21.10.2015, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.
Fojtík, D., Podešva, P., Mihola, M. Měření clonek ve dně šachty jaderného reaktoru VVER v EMO pro Škodu JS. Souhrná výzkumná zpráva HS – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, Třinecké Železárny a.s. – Ev. č.:HS352307, HS352306.

Tůma, J., Šimek, J., Mahdal, M., Škuta, J. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. Patent – 2015. VŠB – Technical University of Ostrava, číslo ochraného dokumentu: 305789. Datum udělení patentu: 3.2.2016, Úřad průmyslového vlastnictví CZ.

Journals – Scopus, WoS

Vítečková, M., Víteček, A. 2DOF Controllers Tuning. In: International Journal of Engineering Research in Africa,Volume 18. Trans Tech Publications. pp.57-64. ISSN: 1663-3571. DOI: 10.4028/www.scientific.net/JERA.18.

International Journals

Hýl, R.,Wagnerová, R. Hudy, W. Design and Realization of Embedded Model Predictive Controller with Software Support. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VIII, no. 180. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2015, pp. 35-44. ISSN 2081-5468.

Vítečková, M., Víteček, A. Control systems for plants with time delay. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VIII, no. 180. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2015, pp. 158-165. ISSN 2081-5468.

Vítečková, M., Víteček, A. Robustní řízení mechanických systémů. Strojárstvo., roč. XIX, číslo19, 2015, str. 84-86. MEDIA/ST s.r.o. ISSN 1335–2938.

Journals

Baranova, V., Landryová, L. & Futó, J. From Monitored Values to the Model Creation of the Dynamic System. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 2/2015, volume LXI, article No. 1999, p. 9-15, ISSN 1210-0471.
Sladká, K., Babiuch, M. .Net Gadgeteer Application Development Using Wireless Communications. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 2/2015, volume LXI, article No. 2002, p. 43-51, ISSN 1210-0471.

International conferences and seminars – Scopus, WOS

Baranova, V., Landryová, L. & Futó, J. Quality Indicator Model of Dynamic System Boring Machine – Rock. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 29-32. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145039.

Fojtík, D., Podešva, P., Gebauer J. Storing High Volumes of Data in MS SQL Server Express. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 125-128. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145059.

Gebauer J., Fojtík, D., Podešva, P. Modeling of the Electronic Variable Pitch Drive. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 138-141. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145062.

Holík, J., Landryová, L., Teichmann, D. Decision Support by Dynamic Simulation Method. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 165-169. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145067.

Kulhánek, J., Škuta, J. Design of Education Model with NI LabView. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 267-270. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2015.7145086.

Lorenz, F., Farana, R., Teichmann, D. Network Synchronization of Periodic Multiple Source Flows. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 300-303. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145093.

Noskievič, P., Březina, M. Simulation and Experimental Testing of Power Assisted Steering. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 343-348. ISBN: 978-1-4799-7370-5.

Pawlenka, M., Škuta, J. Use of PLC and PIC for Realization of Intelligent Family House. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 374-378. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145107.

Pross, D., Tůma, J., Mahdal, M., Škuta, J. Sound Power Produced by Piezoactuators at Vibration Control of Journal Bearings. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 410-413. ISBN: 978-1-4799-7370-5.

Radecký, M., Vykopal, J., Smutný, P. Analysis of Syntactic Elements and Structure of Web Pages Using Eye-Tracking Technology. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 420-425. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145116.

Škuta, J., Kulhánek, J. Controll of Car LED Lights by CAN/LIN Bus. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 486-489. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2015.7145128.

Štěpán, M., Kulhánek, J. & Wagnerová, R. Implementation of ESP Algorithm in LabVIEW cRIO. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 507-5122. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145132.

Šuránek, P., Mahdal, M., Tůma, J. Laboratory Model for Active Vibration. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 517-5120. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2015.7145134.

Tůma, J, Mahdal, M., Škuta, J., Šimek J. Effect of the Controller Gain on Efficiency of Active Vibration Control of Sliding. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 552-557. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145141.

Tůma, J, Mahdal, M., Škuta, J., Wagnerová, R., Šimek, J. Vibration Tests of the prototype of active vibration control for sliding bearings. In Proceedings of 22th International Congress on Sound and Vibration, Florence, Italy, 12-16 July, 2015, pp. 175-182. ISBN: 978-88-88942-48-3.

Urban, P., Landryová, L. Process Knowledge Building an Optimized Alarm System. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 563-566. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145143.

Urban, P., Landryová, L. Alarm Processing Analyses Using SPC Tools Based on Real-Time Data Acquired from a Control. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 567-570. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2015.7145144.

Víteček, A., Vítečková, M. Robust Control of Mechanical Systems. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 575-579. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2015.7145146.

Vítečková, M., Víteček, A. Stability and Pole Dominance of Control. In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. Szilvasvarad, Hungary, May 27-30, 2015, pp. 580-585. ISBN: 978-1-4799-7370-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2015.7145147.

Wagnerová, R., Tůma, J. Use of Complex Signals in Modelling of Journal Bearings. In: Proceedings of MATHMOD 2015,8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, February 18-20, 2015, Vienna University of Technology, pp. 520-525. ISBN: 978-3-901608-46-9.

International conferences and seminars

Babiuch, M. Vývoj aplikací na platformě .NET Gadgeteer. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 5-13. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Baranová, V., Landryová, L., Futó, J. The Models of Dynamic System Boring Machine – Rock. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 14-19. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Fojtík, D., Podešva, P. Metodika ukládání a správy velkého množství dat v databázích běžících na SQL Server Express. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 34-37. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Hýl, R., Wagnerová, R. Návrh regulačního obvodu pro řízení teploty přehřáté páry. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 38-48. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Hýl, R., Wagnerová, R. Internal Model Pre-processing Tool. In: Proceedings of the 2015 20th International Conference on Process Control (PC): Štrbské Pleso, Slovakia June 9 – 12, 2015, pp. 363-368. ISBN: 978-1-4673-6627-4. DOI: 10.1109/PC.2015.7169990.

Janečka, P., Tůma, J. SSL – Functional Prototype. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 49-54. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Lorenz, F., Teichmann, D. Coordination of periodic multiple source transport processes in selected nodes of network. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 55-59. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Pawlenka, M., Tůma, J. Použití Kalmanova filtru pro měření otáček. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 76-84. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Tůma, J., Czyž, P. olba časových oken a překrytí pro výpočet spekter širokopásmových signálů. In Proceedings of DIAGO 2015 : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. 3.-4. 2. 2015, Luhačovice, pp. 311-316. ISSN: 1210-311X.

Urban, P., Landryová, L. Analysing Alarm and Event Data From a Process and Control System. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 91-96. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Vasilev, A., Wagnerová, R. Linear Control of the Inverted Pendulum Mechanism. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 97-103. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Vítečková, M., Víteček, A. Návrh robustního řízení mechanických systémů. In XXIX. Seminar ASR ‘2015 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 24. 4. 2015, pp. 104-112. ISBN: 978-80-248-3744-4.

Vítečková, M., Víteček, A. 2DOF Controllers Tuning. In: Sborník příspěvků „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015“. 11. 2. -13. 2. 2015, Stará Lesná, Slovensko. Str. 28/1-28/19. ISBN: 978-80-553-1968-1.

Vítečková, M., Víteček, A. Robustní řízení mechanických systémů. In: Sborník příspěvků „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015“. 11. 2. -13. 2. 2015, Stará Lesná, Slovensko. Str. 29/1-29/11. ISBN: 978-80-553-1968-1.