Publications of Department of Control Systems and Instrumentation in 2016

Article

LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. How Cultural and Linguistic Considerations Affect the Learning of English in the Czech Republic. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2016, 228(1), s. 92-99. ISSN 1877-0428. [Detail]

TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA a Renata WAGNEROVÁ. Effects of active vibration control of journal bearings. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2016, 62(2), s. 67-74. ISSN 1210-0471. [Detail]

Proceedings contribution

JELEN, Tomasz a Dušan TEICHMANN. Flight schedule creating based on mathematical model. In: Aplimat : 15th Conference on Applied Mathematics 2016 : proceedings : February 2-4, 2016, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 621-626. ISBN 978-80-227-4531-4. [Detail]

LORENZ, Filip a Michal DORDA. Network synchronization of discrete transport processes using a simulation m odel. In: Aplimat : 15th Conference on Applied Mathematics 2016 : proceedings : February 2-4, 2016, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 755-761. ISBN 978-80-227-4531-4. [Detail]

VÍTEČKOVÁ, Miluše, Antonín VÍTEČEK a Ondřej LÍŠKA. Označení v oblasti automatické regulace. In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2016 : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škól a praxe v oblasti automatizácie a riadenia : Zborník príspevkov, Február 10-12, 2016, Stará Lesná, Slovensko. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. s. 10/1-10/17. ISBN 978-80-553-2474-6. [Detail]

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Řízení mechanických systémů s neurčitostmi. In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2016 : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škól a praxe v oblasti automatizácie a riadenia : Zborník príspevkov, Február 10-12, 2016, Stará Lesná, Slovensko. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. s. 11/1-11/9. ISBN 978-80-553-2474-6. [Detail]

TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA a Renata WAGNEROVÁ. Aktivně řízené kluzné ložisko pro vysokootáčkové rotory. In: DIAGO 2016 : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení : 35. mezinárodní vědecká konference : Hotel Harmonie I, Luhačovice. Ostrava: Asociace technických diagnostiků ČR, 2016. s. 324-329. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

DOBEŠ, Josef, Milada KOZUBKOVÁ a Miroslav MAHDAL. Identification of the noise using mathematical modelling. In: EPJ Web of Conferences. Volume 114. Paříž: EDP Sciences, 2016. s. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Jana JABLONSKÁ, Dorota HOMA a Jiří TŮMA. Experimental research of multiphase flow with cavitation in the nozzle. In: EPJ Web of Conferences. Volume 114. Paříž: EDP Sciences, 2016. s. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

TŮMA, Jiří, Pavel ŠURÁNEK, Miroslav MAHDAL a Renata WAGNEROVÁ. Linear piezoactuators in systems of the active vibration control. In: ICSV 2016 – 23rd International Congress on Sound and Vibration: From Ancient to Modern Acoustics. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibrations, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-960-99226-2-3. [Detail]

CZEBE, Jiří a Jaromír ŠKUTA. Usage of single-chip computers for data collection and control. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 134-139. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Miroslav MAHDAL a Milan MIHOLA. Scanning of trucks to produce 3D models for analysis of timber loads. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 194-199. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

FOJTÍK, David, Jiří HORÁK, David KOCICH, Lucie ORLÍKOVÁ a Tomáš INSPEKTOR. Smart geocoding of objects. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 200-205. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

GEBAUER, Jan, David FOJTÍK a Petr PODEŠVA. The developement of the High speed current sensing system. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 210-213. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

HÝL, Radim a Renata WAGNEROVÁ. Design and implementation of cascade control structure for superheated steam temperature control. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 253-258. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

HÝL, Radim a Renata WAGNEROVÁ. Design and realization of embedded model predictive controller with software support. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 259-264. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

JUREK, Martin a Jaromír ŠKUTA. Open-source smart home modules. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 286-290. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

MIMRÁNEK, Jan a Pavel SMUTNÝ. Control of robotic ball using mobile device. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 499-504. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

PAWLENKA, Miroslav a Miroslav MAHDAL. Application of Kalman filter for high rotational speed measurement. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 569-572. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

PODEŠVA, Petr a David FOJTÍK. The method for align and calibration of 2D laser scanning system. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 602-607. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

SLADKÁ, Karla a Marek BABIUCH. Application of control algorithms in.NET Micro Framework Technology. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 684-687. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

SMUTNÝ, Pavel. Different perspectives on classification of the Internet of Things. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 692-696. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

BARANOVÁ, Vladena, Lenka LANDRYOVÁ a Jozef FUTÓ. Key Indicators for the Creation of the TBM Technology Process Model. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Piscataway: IEEE, 2016. s. 25-28. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

ŠKUTOVÁ, Jolana a Jan SIKORA. Modeling of event-driven model of production line. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 679-683. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

TŮMA, Jiří, Pavel ŠURÁNEK, Petr FERFECKI, Miroslav MAHDAL a Renata WAGNEROVÁ. Vibration damping of simply supported and fixed beams with the use of piezoactuators. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 757-762. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

URBAN, Patrik a Lenka LANDRYOVÁ. Identification and evaluation of alarm logs from the alarm management system. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 769-774. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

VÍTEČEK, Antonín a Miluše VÍTEČKOVÁ. Control of mechanical systems with uncertainties. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 788-792. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. 2DOF PID controller tuning for integrating plants. In: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Danvers: IEEE, 2016. s. 793-797. ISBN 978-1-4673-8606-7. [Detail]

TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA a Renata WAGNEROVÁ. Actively controlled journal bearing enabling to expand limits of stability. In: Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2016. s. 53-58. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

SLADKÁ, Karla a Miluše VÍTEČKOVÁ. Návrh a simulace 2DOF regulátorů. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 105-116. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

URBAN, Patrik a Lenka LANDRYOVÁ. Development and Testing of Algorithm for EEMUA 191. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 123-127. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Návrh robustního řízení nelineárních systémů. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 138-146. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

VOJTEK, Tomáš a Roman DANEL. Analýza nástrojů , prostředků a technik pro tvorbu WIS a jejich reálná aplikace. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 147-162. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

BARANOVÁ, Vladena a Lenka LANDRYOVÁ. The Key Performance Indicators of the Technological Processes. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 20-29. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

CZEBE, Jiří a Jaromír ŠKUTA. Návrh řídicího systému pro model Helicopter. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 30-38. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

GEBAUER, Jan, David FOJTÍK a Petr PODEŠVA. The High Speed Current Sensing System. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 54-61. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

HÝL, Radim a Renata WAGNEROVÁ. Implementace prediktivního řízení do PLC systému. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 68-80. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

PAWLENKA, Miroslav a Jiří TŮMA. Automaticky přeladitelný pásmový filtr. In: XLI. Seminar ASR ‚2016 “Instruments and Control” : sborník : April 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. s. 97-104. ISBN 978-80-248-3910-3. [Detail]

Patent, utility model, industrial design

NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ a Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID a Zora JANČÍKOVÁ. Kovový krycí box reduktorového zařízení. 2016. [Detail]

ŠIMEK, Jiří, Jiří TŮMA, Miroslav MAHDAL a Jaromír ŠKUTA. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. 2016. [Detail]

Pilot plant, technology

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Petr PODEŠVA. Ověřená technologie měření vnitřních průměrů clon víka jaderných reaktorů VVER 440. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]

Prototype, functional sample

FOJTÍK, David a Milan MIHOLA. Bezkontaktní tloušťkoměr. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]

TOMČÍK, Petr, Michal BURÁŇ, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Radim TROJAN, Daniel OČENÁŠ, Petr FOJTÍK a Tomáš PAWLENKA. Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra materiálů a technologií pro automobily, 2016. [Detail]

Software

FOJTÍK, David a Petr PODEŠVA. SCADA OPM. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]

PODEŠVA, Petr a David FOJTÍK. Firmware řídicí jednotky clonkoměru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]

Books

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Stavové řízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3900-4. [Detail]

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. State space control. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-248-3979-0. [Detail]