Publikační činnost katedry 352 za rok 2011

Disertační a habilitační práce

MAHDAL, M. Průmyslové sítě WLAN s podporou inteligentní instrumentace. Ostrava: Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. 203 s. Disertační práce. (autoreferát disertační práce má ISBN 978-80-248-2394-2.)

Knihy, učebnice a skripta

VÍTEČEK, A., CEDRO, L., FARANA, R. Modelowanie matematyczne. Podstawy. Politechnika Święntokrzyska, Kielce 2010. Pl ISBN 978-83-88906-28-2, 121 str.

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Vybrané metody seřizování regulátorů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Ostrava 2011, ISBN 978-80-248-2503-8, 230 str.

Autorizovaný software a OT

FARANA, R., TŮMA, J., KADERKA, M. & KULHÁNEK, J. Systém Automatizace sběru a zpracování dat z měření – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 049/22-12-20114_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FARANA, R., TŮMA, J., HOUŽVIČKA, O. & MADER, P. Systém Evidence a správa rozsáhlých souborů měření – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 051/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FOJTÍK D., HORÁK J. AddressGeocoder – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 034/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FOJTÍK D. ContentLMS400 – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 030/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FOJTÍK D. TubesBrowser – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 031/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FOJTÍK D REF file maker – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 032/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

FOJTÍK D., HORÁK J. Tram APMS – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 033/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

HOLÍK J., LANDRYOVÁ L. Simulační model pracoviště hodovního soustružení – Ověřená technologie. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 019/13-10-2011_OT, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

MAHDAL M. Software pro řízení veřejného osvětlení – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 025/20-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

PLANDOR D., LANDRYOVÁ L. Administrační modul systému business diagnostiky malé a střední firmy – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 021/15-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

PLANDOR D., LANDRYOVÁ L. Business diagnostika malé a střední firmy – Ověřená technologie. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 016/31-08-2011_OT, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

TŮMA J., BABIUCH M., ŠKUTA J, KOČÍ P. Automatizační program signálového analyzátoru PULSE pro vyhodnocení úhlových kmitů – Autorizovaný software. 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 050/22-12-2011_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Zahraniční časopisy

BABIUCH, M., FARANA, R. & PLANDOR, D. Implementation of Process Control and Monitoring Software with Dynamic Compilation in .NET Technology, Acta Montanistica Slovaca, Košice, Slovak Republic, 2011, Vol. 16, Nr. 1, pp. 8-16. ISSN 1335-1788. IF v roce 2010 = 0.134 (JCR 2010). Dostupný z webu: http://actamont.tuke.sk/ams2011.html

CHO, S. H., NOSKIEVIČ, Position tracking control with load-sensing for energy-saving valve-controlled cylinder system. In: Journal of Mechanical Science and Technology Springer, South Korea, 2012, volume 26, pp: 9, p. 617-625,ISSN: 1738-494X.

LIČEV, L., FARANA, R. FABIÁN, T. & KRÁL, J. Image Transformation and Calibration Using System FOTOM, Acta Montanistica Slovaca, Košice, Slovak Republic, 2011, Vol. 16, Nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1335-1788. IF v roce 2010 = 0.134 (JCR 2010). Dostupný z webu: http://actamont.tuke.sk/ams2011.html

TUMA, J., BABIUCH, M. & KOCI, P. Calculation of a Shock Response Spectra, Acta Montanistica Slovaca, Košice, Slovak Republic, 2011, Vol. 16, Nr. 1, pp. 66-73. ISSN 1335-1788. IF v roce 2010 = 0.134 (JCR 2010). Dostupný z webu: http://actamont.tuke.sk/ams2011.html

VÍTEČKOVÁ, M. – VÍTEČEK, A. Seřízení číslicového i analogového regulátoru PI 2DOF pro integrační soustavy s dopravním zpožděním. Strojárstvo Extra, 5/2011, str. 17/1-17/4. ISNN 1335-2938, tematická skupina A/7.

VÍTEČKOVÁ, M. – VÍTEČEK, A. – BABIUCH, M. Unified Approach to Analog and Digital Two-Degree-of-Freedom PI Controller Tuning for Integrating Plants with Time Delay. Acta Montanistica Slovaca, ročník 1(2011), číslo 1, str. 89-94. ISNN 1335-1788

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A., JARACZ, K. Dobór nastaw regulatorów o dwóch stopniach swobody dla obiektów całkujących z opóźnieniem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica IV, no. 85. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2011, pp. 164-175. ISSN 2081-5468

Domácí časopisy

BINH L. K, TŮMA, J. Diagnostic Gasoline Engine By Phase Demodulation Method. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2011, volume LVII, article No. 1865, str. 1-6, ISSN 1210-0471.

DUDA, T.,VÍTEČEK, A. Application of Robust Control Algorithms in Vector Oriented Control of Induction Motor. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2011, volume LVII, article No. 1871, str. 49-56, ISSN 1210-0471.

JURÁNEK, M., KULHÁNEK, J. Synchronous Measurement Of Acceleration By Mems Sensors Over Can Bus. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2011, volume LVII, article No. 1873, str. 67-70, ISSN 1210-0471.

PAVLAS, R. Tracking Control System Of The Modelling Yard. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2011, volume LVII, article No. 1881, str. 137-144, ISSN 1210-0471.

SPURNÝ, M.,VÍTEČKOVÁ, M. Robustness of control system tuned by multiple dominant pole method and desired model method Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2011, volume LVII, article No. 1859, p. 253-258, ISSN 1210-0471

TŮMA, J. – ŠIMEK, J. – ŠKUTA, J. – LOS, J. – ZAVADIL, J., Aktivní řízení kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů. Technická diagnostika, z1, ročník XX, 2011. pp. 66-67, ISSN 1210-311X. (in Czech)

TŮMA, J., ŠKUTOVÁ, J. Matlab & Simulink Model Of Rigid Rotors. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2011, volume LVII, article No. 1885, str. 169-175, ISSN 1210-0471.

VÍTEČKOVÁ, M. VÍTEČEK, A. Compensation tuning of analog and digital controllers for first order plus time delay plants. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2011, volume LVII, article No. 1860, p. 259-266, ISSN 1210-0471

Mezinárodní konference a semináře

BABIUCH, M., FARANA, R. & PLANDOR, D. Using .NET Technology for Process Control and Monitoring. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 10 – 15. ISBN 978-1-61284-359-9. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

FARANA, R., BABIUCH, M., JEŽÍKOVÁ, J. & RAISKI, M. Web Based Benchmarking Information System Developed as a Student Project. In Proceedings of International Conference on Engineering Education. Ulster, Northern Ireland, UK: University of Ulster, 21. -26. 8.2011, 7. pp. ISSN 1562-3580.

FOJTÍK, D., IVAN, I. & HORÁK, J. Database of Public Transport Connections – its Creation and Use. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 115 – 119. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

GEBAUER, J.; KOČÍ, P. Investigation of Industrial Processes With 3D PMD Sensor. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 123 – 126. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

GEBAUER, J.; KOČÍ, P. Measurements of Features of the Ducted Fan as a Possible Actuator of a Multi-copter vehicle. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 127 – 130. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

GREGORY, I., LANDRYOVÁ, L., Soldán, P. 2011. The monetization of highly automated systems in SMEs. A case study. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, 2011, pp. 144 – 147. (5 p). IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9.

JURANEK, M.; KULHANEK, J.; , „The use of MEMs accelerometers for measurement of driver seat comfort,“ Carpathian Control Conference (ICCC), 2011 12th International , vol., no., pp.172-175, 25-28 May 2011, ISBN 978-1-61284-360-5

KHAC BINH LE – TUMA, J., Diagnostic Internal Combustion Engine Based on Crankshaft Angular Accelaration. In Proceedings of Technical computing Prague 2011, 1st. ed. Prague, November 8, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1

LANDRYOVÁ, L., MAHDAL, M., BABIUCH, M. 2011. WIRELESS COMMUNICATION As an Innovation Technology for SMEs. ICSOFT 2011, 6th International Conference on Software and Data Technologies, Proceedings volume 1, 18 – 21 July 2011, Seville, Spain, pp. 195-198, ISBN 978-989-8425-76-8.

LE KHAC BINH; KOCI, P. The effect of air gap, wheel speed and drive angle on the anti-lock braking system efficiency. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 243 – 248. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

MAHDAL, M., WAGNEROVÁ, R., FRISCHER, R. 2011. Alternative Methods of Power Supply for Autonomous Intelligent Wireless Sensors. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, 2011, pp. 262 – 265. (4 p). IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9.

NOSKIEVIČ, P Simulation Analysis of the Synchronization of the Hydraulic Actuators. In: Proceedings of The 21th International Conference on Hydraulics and Pneumatics 1.-3.6.2011, Ostrava. 8 stran, Str 63-70. ISBN 978- ISBN 978-80-248-2430-7

NOSKIEVIČ, P Advanced Control Of The Hydraulic Asymmetric Actuator In: 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, 15- 16. 9. 2011, Vydavatel: Kocaeli University, Kocaeli, Turkey. 7 stran, Str. 209-216. ISBN: 978-975-8047-96-3

OSADNÍK, P., LANDRYOVÁ, L 2011. Principles of Key Performance Indicators for Small and Medium Enterprise in European Union. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, 2011, pp. 275 – 279. (5 p). IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9.

PAVLAS, R. Tracking control system of the modelling yard. In Proceedings of International Conference on Engineering Education. Ulster, Northern Ireland, UK: University of Ulster, 21. -26. 8.2011, 7. pp. ISSN 1562-3580.

PAVLAS, R. – JANČÍK, L. Quality Control of the Manufacturing Process Using SPC Method. ECON ´11, Journal of Economics, management and Business. Ostrava, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, vol. 19, 2011, No. 1, pp. 44 – 52. ISSN 1803-3865.

PLANDOR, D., LANDRYOVÁ, L. 2011. BUSINESS DIAGNOSTIC TOOL: Designing and Programming an Application for Use of SME Partners. ICSOFT 2011, 6th International Conference on Software and Data Technologies, Proceedings volume 1, 18 – 21 July 2011, Seville, Spain, pp. 77-82, ISBN 978-989-8425-76-8.

PLANDOR, D., LANDRYOVÁ, L. 2011. KPI evaluation based on self-assessment. In Proceedings of the APMS 2011Conference Advances in Production Management Systems. Value Networks: Innovation, Technologies and Management. Ed. Jan Frick, University of Stavanger, Norway, 2011, pp. 10. ISBN 978-82-7644-461-2.

PODEŠVA, P. & FOJTÍK, D. Creation of control applications for operating system Phar Lap. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 312 – 315. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

RICHTR, L. & FARANA, R. Remote Control the Robot using Web Service. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 330 – 334. ISBN 978-1-61284-359-9. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

SMUTNÝ, P. Visual Programming for Smartphones. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference. Velké Karlovice, Czech Republic, May 25-28, 2011. pp 358-361. ISBN: 978-161284359-9

SOLDÁN, P., LANDRYOVÁ, L. 2011. Agile methods of project management. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, 2011, pp. 370 – 373. (5 p). IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9.

STANÍČEK, P. & FARANA, R. Chosen Optimization Methods for Search Data. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 330 – 334. ISBN 978-1-61284-359-9. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

ŠKUTA, J. Transferring data from mobile devices. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, 389-392. ISBN 978-1-61284-359-9. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

ŠKUTOVÁ, J. Adaptive Control with Inverse Model of a Compressed-Air Aggregate. In Proceedings of 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velke Karlovice, Czech Republic, May 25-28, 2011, pp. 393-397. ISBN 978-1-61284-359-9.

TŮMA, J.; KOCI, P. Measurements of Features of the Ducted Fan as a Possible Actuator of a Multi-copter vehicle. In Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. – 28. 5. 2011, pp. 404 – 409. ISBN 978-1-61284-360-5. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR.

TŮMA, J. – ŠIMEK, J. – ŠKUTA, J. – LOS, J. Experiments with Active Vibration Control of Hydrodynamic Journal Bearings, In: Proceedings of the 21 International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Ostrava, Czech Republic, June 1-3, 2011, pp. 3-10. ISBN 978-80-248-2430-7.

TŮMA, J. – ŠIMEK, J. – ŠKUTA, J. – LOS, J. – ZAVADIL, J. Active vibration control of hydrodynamic journal bearings, In: Náprstek, J.; Horáček, J.; Okrouhlík, M.; Marvalová, B.; Verhulst, F.; Sawicki, J.T. (Eds.) Vibration Problems ICOVP 2011, The 10th International Conference on Vibration Problems, Series: Springer Proceedings in Physics, Vol. 139, 2011, pp. 425-430, ISBN 978-94-007-2068-8.

TŮMA, J. – ŠKUTOVÁ, J. Lumped-parameter model of rotor-bearing systems. In Proceedings of Technical computing Prague 2011, 1st. ed. Prague, November 8, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1.

TŮMA, J. – KOČÍ, P. Calculation of a Shock Response Spectrum. In: 12th International Carpatian Control Conference (ICCC), Velké Karlovice, Czech Republic, 25-28 May 2011, pp.408-413, ISBN 978-1-61284-359-9, IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR

TŮMA, J. – ŠIMEK, J. – ŠKUTA, J. – LOS, J. – ZAVADIL, J. Active vibration control of journal bearings with the use of piezoactuators, In: R. Markert (Eds.) SIRM 2011 – 9th International Conference on Vibrations in Rotating Machines, Darmstadt, Germany, 21. – 23. February 2011, Paper-ID: 54, ISBN 978-3-9814163-0-5.

VÍTEČKOVÁ, M. – VÍTEČEK, A. Seřízení číslicového i analogového regulátoru PI 2DOF pro integrační soustavy s dopravním zpožděním. In: Sborník příspěvků workshopu „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2011“. 16.2.-18.2.2011, Stará Lesná, Slovensko. str. 02/1-02/11. ISBN 978-80-553-0606-3

VÍTEČKOVÁ, M. – VÍTEČEK, A. Unified Approach to Digital and Analog 2DOF PI Controller Tuning for Integrating Plants. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, VSB- Technical University of Ostrava, May 25-28, 2011, pp. 437-440. ISBN 978-1-61284-359-9

VÍTEČKOVÁ, M. – VÍTEČEK, A. Analog 2DOF PI and PID Controllers Tuning for FOPTD Plants. In Proceedings of 12th International Carpathian Control Conference ICCC´2011. Velké Karlovice, Czech Republic, VSB- Technical University of Ostrava, May 25-28, 2011, pp. 433-436. ISBN 978-1-61284-359-9

ZAVADIL, J. – SANTOS, V. – TUMA, J., Trafic lights recognition for robotic competition. In Proceedings of Technical computing Prague 2011, 1st. ed. Prague, November 8, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1.

ZOLOTOVÁ, I., KUBIČKO, P., LANDRYOVÁ, L., HOŠÁK, R. 2011. A design of a reference model of an innovation process and its implementation in business using an innovation zone. In Proceedings of the APMS 2011Conference Advances in Production Management Systems. Value Networks: Innovation, Technologies and Management. Ed. Jan Frick, University of Stavanger, Norway, 2011, pp. 9. ISBN 978-82-7644-461-2.

Národní konference a semináře, populární časopisy

PAVLAS, R. – NOVÁK, M.. Simulace a optimalizace průmyslových procesů. In 14th Informační technologie pro praxi 2011. Ostrava, October 6. – 7, 2011, pp. 123 – 130. ISBN 978-80-248-2487-1.

SMUTNÝ, P. Využití a tvorba informační grafiky ve výukovém procesu. In Proceedings of 2nd MoodleMoot.cz 2011. Ostrava, Czech Republic, October 20-21. 2011. pp 35. ISBN: 978-80-248-2496-3

SMUTNÝ, P. Evropská komise podporuje otevřený přístup. Akademik 4/2011. Ročník XV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISSN 1213-8916

TŮMA, J. Řádová analýza signálů z rotačních strojů s proměnlivými nebo neustálenými otáčkami. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Juin 27 – 29. 2011. pp. 41-8. ISBN 978-80-214-4297-9. (in Czech)

VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., FARANA, R. Dobór nastaw analogovych i cyfrovych regulatorów PI oraz PID. In: XVII Krajowa Konferencja Automatyki – KKA´2011. 19.-22.6.2011, Kielce-Cedzyny, Poland. Politechnika Święntokrzyska Kielce University of Technology, pp. 597-603. ISBN 978-83-88906-78-7.