Publikační činnost katedry 352 za rok 2012

Kapitoly v knize

Landryova, L., Gregory, I., Farana, R. & Babiuch, M. Factors in the Adoption of Collaboration Software in a Management Innovation Context. Innovations 2012 World Innovations in Engineering and Research, Win Aung, Vojislav Ilic, Olli Mertanen, Jerzy Moscinski, James Uhomoibhieds. Potomac MD, USA: iNEER, Chapter 13, pp. 147 – 159. ISSN 1553-9911. ISBN 978-0-9818868-3-1.

Knihy, učebnice a skripta

Víteček, A., Vítečková, M., Farana, R., Cedro, L. Principles of Automatic Control. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012. PL ISBN 978-83-88906-84-8. 197 p.

Autorizovaný software, Funkční vzor a OT

Farana, R., Řídicí systém DOGA – Autorizovaný software. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 044/20-12-2012_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Fojtík, D. Software IAnalyses – Autorizovaný software. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 066/20-12-2012_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Fojtík D., Podešva P., Linde08 – Autorizovaný software. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 065/20-12-2012_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Fojtík D., Podešva P., Multi UART by LAN – Autorizovaný software. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 064/20-12-2012_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Plandor, D., Landryová, L., Babiuch ,M., Software Finance module systému řízení malé a střední firmy – Autorizovaný software. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 032/13-12-2012_SW, CODN: 61989100, dostupný z http://www.352.vsb.cz/veda.htm.

Šuránek, P., Mahdal M., Tůma, J., Zařízení pro aktivní tlumení vibrací – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 034/12-04-2013_F, CODN: 61989100.

Šuránek, P., Mahdal M., Řídicí systém pro aktivní tlumení vibrací vetknutého nosníku – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 033/12-04-2013_F, CODN: 61989100.

Mahdal M. Komplexní alternativní napájecí systém pro bezdr. moduly standardu IEEE 802.15.4. – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 045/08-08-2012_F, CODN: 61989100.

Mahdal M., Frischer, R., Napájecí jednotka pro bezdrátové inteligentní senzory na principu energy harvesting – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 060/18-09-2012_F, CODN: 61989100.

Mahdal M., Frischer, R., Nabíjecí jednotka pro akumulátory na bázi lithia s nestandardním nabíjecím režimem – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 164/20-12-2012_F, CODN: 61989100.

Mahdal M., Frischer, R., Zařízení s power management jednotkou pro napájení modulů senzorových sítí– Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 161/20-12-2012_F, CODN: 61989100.

Kočí, P., Gebauer, J., Měření tahu vrtulí – Funkční vzor. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 267/20-12-2012_F, CODN: 61989100.

Holík, J., Landryová L. Simulační model distribučního systému – Ověřená technologie. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 004/12-04-2013_OT, CODN: 61989100.

Kočí, P., Raková, J., Ověřená technologie automatizovaného měření úchylek ozubených kol – Ověřená technologie. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 078/20-12-2012_OT, CODN: 61989100.

Plandor, D., Tichý, R., Landryová L. Technologie mikroPlatby v řízení malé a střední firmy – Ověřená technologie. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 053/13-12-2012_OT, CODN: 61989100.

Fojtík D., Podešva P., Ověřená technologie kontroly plynné směsi plynovými analyzátory a vyhodnocovací jednotkou – Ověřená technologie. 2012. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 079/20-12-2012_OT, CODN: 61989100.

Zahraniční časopisy s Impakt faktorem

Ličev, L, Babiuch, M., Fabian, T., Farana, R. Development of methods for the processing of mining images using genetic algorithms, In Acta Montanistica Slovaca, Košice, Slovak Republic, 2012, Vol. 17, Nr. 3, pp. 218-223. ISSN 1335-1788. Dostupný z webu: http://actamont.tuke.sk/ams2012.html

Cho, S. H., Noskievič, P. Position tracking control with load-sensing for energy-saving valve-controlled cylinder system. In: Journal of Mechanical Science and Technology Springer, South Korea, 2012, volume 26, pp: 9, p. 617-625,ISSN: 1738-494X.

Krejcar, O. Mahdal M. Optimized Solar Energy Power Supply for Remote Wireless Sensors Based on IEEE 802.15.4 Standard,” International Journal of Photoenergy, vol. 2012, Article ID 305102, 9 pages, 2012. doi:10.1155/2012/305102.

Zahraniční časopisy

Vítečková, M., Víteček, A., Jaracz, K. Określenie parametrów krytycznych dla obiektów z opóźnieniem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica V, no. 97. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Pedagogicznego Kraków 2012, pp. 220-226. ISSN 2081-5468.

Vítečková, M., Víteček, A. Nové experimentální metody seřízení konvenčních analogových regulátorů. Strojárstvo Extra, 5/2012, str. 24/1-24/3. ISNN 1335-2938, tematická skupina A/7.

Domácí časopisy

Kolář, P., Noskievič, P., Rybová, D. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Aula, Centrum pro studium vysokého školství Praha, 2012, str. 163-174. ISNN 1210-6658.

Mezinárodní konference a semináře

Binh, L.K., Tuma, J. Approach to Gasoline Engine Faults Diagnosis Based on Crankshaft Instantaneous Angular Acceleration. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 35-39. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Duda, T., Víteček, A. Robust Control Algorithms in Vector Oriented Control of Induction Motor. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 137-140. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Farana, R., Fojtík, D. & Babiuch, M. Implementation of team education as a motivating factor for the study. In International Congres on Information Technologies-2012 (ICIT-2012). Saratov, Russian Federation: Saratov State Technical University named after Yury Gagarin, 6. – 9. 6. 2012, 6 pp. ISBN 978-57433-2491-0. UDC 004.9:378.

Farana, R., Fojtík, D. & Babiuch, M. Team Education Support of the Technical subjects at the Faculty of Mechanical Engineering. In International Conference on Engineering Education 2012 (ICEE 2012). Research Reports from Turku University of Applied Science No 38. Turku, Finland: Turku University of Applied Science, 30. 7. – 3. 8. 2012, pp. 528 – 535. ISBN 978-952-216-295-3. ISSN 1796-9964.

Gebauer, J., Kočí, P., Šofer, P. Multicopter Potentialities. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 194-197. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Kopp, M., Landryová, L. WIA aplikace skenování. In Proceedings of XXXVI. Seminar ASR ‚2012 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 27. 4. 2012. ISBN 978-80-248-2626-4.

Ličev, L., Babiuch, M. & Farana, R. Analysis of video-recording and object tracking evaluation, In 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, 8 pages, pp.17-24. ISSN 1314-2704.

Ličev, L., Pytlik, T., Babiuch, M. & Farana, R. New approaches in 2D modeling of objects and points of interest. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Podbanské, Slovak Republic: TU Košice, 28. – 31. 5. 2012, 6 pp. ISBN 978-1-4577-1866-3. IEEE Catalog Number: CFP1242L-CDR.

Ličev, L., Zajic, P., Babiuch, M. & Farana, R. Parameters Measurement of Observed Object from Recording. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Podbanské, Slovak Republic: TU Košice, 28. – 31. 5. 2012, 6 pp. ISBN 978-1-4577-1866-3. IEEE Catalog Number: CFP1242L-CDR.

Laguna, E.J., Landryová, L. Analysis of a Model for Key Performance Indicators in an SME Assembly Line. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 418-421. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Los, J. – Zavadil, J. – Tůma, J. Simulation model of the piezoelectric stack actuator. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 448-451. ISBN 978-1-4577-1866-3

Mahdal, M. Solar Energy as Alternative Power Supply for Communication System IEEE 802.15.4 Standard. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 470-473. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Noskievič, P. Szymeczek, M. Embedded control system design for the band saw with hydraulic drive In Proceedings of Mecatronics REM 2012 : SUPMECA Paris, November, 21st-23rd, pp. 258-263,ISBN: 978-1-4673-4771-6.

Pavlas, R., Zavadil, J. Control System of Small Model Railway – Four Ways of Tracking Control. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 533-536. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Plandor, D. Landryová, L.: Bankruptcy and Financial Standing Models Application for SMEs, In: ICSEA 2012 : The Seventh International Conference on Software Engineering Advances. pp. 161-164, IARIA, 2012, ISBN 978-1-61208-230-1.

Plandor, D. Landryová, L., Mobile Generating KPI Sets Using Genetic Algorithms. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 564-567. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Richtr, L., Farana, R., Janečka, P. & Spurný, M. Distributed control systems using Web service. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Podbanské, Slovak Republic: TU Košice, 28. – 31. 5. 2012, 4 pp. ISBN 978-1-4577-1866-3. IEEE Catalog Number: CFP1242L-CDR.

Smutný, P. Mobile Development Tools and Cross-Platform Solutions. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 653-656. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Spurný, M. Mahdal, M. Robustnost regulačního obvodu s regulovanou soustavou s dopravním zpožděním. In XXXVI. Seminar ASR ‚2012 "Instruments and Control". VŠB-TU Ostrava, 2012, pp. 103 – 111. (9 s). ISBN 978-80-248-2626-4.

Spurný, M., Mahdal, M., Richtr, LP., Staníček, P. 1. Control of Plants With a Time Delay. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 667-671. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Staníček, P. & Farana, R. Web Portal for Team Building used MS SharePoint. In Proceedings of XXXVI. Seminar ASR ‚2012 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 27. 4. 2012. ISBN 978-80-248-2626-4.

Šofer, P., Škuta, J., Gebauer, J. Drilling Of Circuit Boards Using CNC Controlled by Programable Logic Controller. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 711-714. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Škutová, J. & Tůma, J. Zajištění kvality identifikace systému s využitím korelačních metod. In Proceedings of XXXVI. Seminar ASR ‚2012 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 27. 4. 2012. ISBN 978-80-248-2626-4.

Tomčík, P., Čech, R., Kulhánek, J., škuta, J. 1. Testing Equipment for the Research of Traction Battery Cells. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 735-739. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Tůma, J. – Škutová, J. Simulation of Active Vibration Control of the Cantilever Beam. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 744-747. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Tuma, J. – Janecka, P. – Vala, M. – Richter, L. Sound Source Localization. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 740-743. ISBN 978-1-4577-1866-3

Tůma, J. – Šimek, J. – Škuta, J. – Los, J. Active vibration control of journal bearings with the use of piezoactuators. In Proceedings of 19th International Congress on Sound and Vibration ICSV 19. Vilnius, Litva, July 8-12 2012, 8 p.,. ISBN 978-609-459-080-1

Tuma, J. Active control vibration of a cantilever beam. In Proceedings of 18thInternational Conference Engineering Mechanics 2012. Svratka, Czech Republic, May 14 – 17, 2012, pp. 1441–1448.. ISBN 978-80-86246-40-6

Tuma, J. Analysis of active vibration control for a cantilever beam with the use of the lumped parameter model. In Proceedings of Colloquium Dynamics of machines. Prague, Czech Republic, February 7 – 8, 2012, pp. 157-164. ISBN 978-80-87012-39-0

Tuma, J. Měření úhlových kmitů za rotace pro diagnostiku rotačních strojů. In Proceedings of Diago 2012. Rožnov p.R, January 31 – February 1, 2012, pp. 306-313. ISSN 1210 – 311X.

Víteček, A., Vítečková, M. Jednoduché seřizování číslicových regulátorů. In XXXVI. Seminar ASR ‘2012 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 27. 4. 2012, pp. 129 – 134. ISBN 978-80-248-2626-4.

Vítečková, M., Víteček, A. Nové jednoduché experimentální metody seřizování konvenčních analogových regulátorů. In: Sborník příspěvků workshopu „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2012“. 22.2.-24.2.2012, Stará Lesná, Slovensko. str. 06/1-06/11. ISBN 978-80-553-0835-7.

Vítečková, M., Víteček, A. – Spurný, M. Seřízení analogového regulátoru PI a kompenzace. In: International Conference Cybernetics and Informatics. February 31.1 – 4. 2. 2012, Skalka při Kremnici, Slovak Republic. 6 str. Sborník na CD. ISBN 978-80-227-3642-8

Vítečková, M., Víteček, A. – Tůma, J. Active Control of Rotor Vibrations. In 10th International Conference PROCESS CONTROL 2012. Kouty nad Desnou, Czech Republic. June 12-15, 2012. str. C037-1/C037-5. ISBN 978-80-7395-500-7

Vítečková, M., Víteček, A. Controller Tuning for FOPTD Plants. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 763-767. ISBN 978-1-4577-1866-3

Vítečková, M., Víteček, A. Use of Multiple Dominant Pole Method for Controller Tuning. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 757-762. ISBN 978-1-4577-1866-3

Zavadil, J. – Tůma, J. – Vitor M. F. Santos Traffic signs detection using blob analysis and pattern recognition. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 776-779. ISBN 978-1-4577-1866-3.

Zolotová, I, Kubičko, P., Landryová, L. Hošák, R. Innovation Processes – Reference Model, Collaboration via Innovative Zone and Integration into Enterprise Environment. IFIP AICT 384. Advances in Production Management Systems. Value Networks: Innovation, Technologies, and Management. IFIP WG 5.7. pp.567-577, ISSN 1868-4238.