Publikační činnost katedry za rok 2017

Monografie, učebnice a skripta

Vítečková, M. Metoda požadovaného modelu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FS, 2017. ISBN 978-80-248-4052-9.

Autorizovaný software, Funkční vzor, Užitný vzor , Patent, SW, HS

Fojtík D. LMS400 Driver. Software, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 008/29-11-2017_SW.

Fojtík D. Software dispečerského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Software, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 007/29-11-2017_SW.

Fojtík D., Mihola, M., Podešva, P. Ověřená technologie měření tlouštěk stěn polotovarů ráfků ocelových disků s plovoucí tloušťkou. 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č:     007/30-06-2017_OT.

Fojtík D., Podešva, P. Software operátorského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Software, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. č: 004/30-06-2017_SW.

Gebauer, J., Fojtík D., Funkční vzorek analogové části inteligentního senzoru, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. Číslo: 026/29-11-2017_F.

Mahdal, M., Podešva, P., Fojtík D., Funkční vzorek digitální části inteligentního senzoru, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. Číslo: 025/29-11-2017_F.

Podešva, P., Fojtík D. Firmware řídicí jednotky zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Software, 2017. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. Číslo: 003/30-06-2017_SW.

Tůma, J., Dejl, Z.,  Moravec, V., Smutný, L.  Způsob měření chyby ozubeného převodu. Patent 2017. VŠB – Technical University of Ostrava,  Patent č. 306960. Datum udělení patentu: 6. 9. 2007.

Tůma, J., Dejl, Z.,  Moravec, V., Smutný, L.  Způsob měření chyby převodu ozubeného soukolí. Patent 2017. VŠB – Technical University of Ostrava,  Patent č. 306961. Datum udělení patentu: 6. 9. 2007.

Zahraniční časopisy

Vítečková, M., Víteček, A. Seřízení regulátorů metodou požadovaného modelu. Strojárstvo, roč. XXI, číslo 4, 2017, str. 93. MEDIA/ST s.r.o. ISSN 1335–2938.

Domácí časopisy

Babiuch, M. Windows 10 IoT Application for Data Acquisition from Sensors. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2017, volume 63, article No. 2022, pp. 1-8, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2017-1/2022.

Gebauer, J., Wagnerová, R. Variable Pitch Propulsion Drive Model. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2017, volume 63, article No. 2024, pp. 25-30, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2017-1/2024.

Jurek, M. Input Shaping for Underdamped Systems. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2017, volume 63, article No. 2026, pp. 39-48, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2017-1/2026.

Landryová, L., Urban, P. The Use of Association Rules in The Analysis of the Trends of Alarms. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 1/2017, volume 63, article No. 2027, pp. 49-56, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2017-1/2027.

Hýl, R., Wagnerová, R. MPC Control for Superheated Steam Temperature. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 2/2017, volume 63, article No. 2033, pp. 31-36, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2017-2/2033.

Mezinárodní konference a semináře – Scopus, WOS

Czebe, J., Škuta, J. Usage of single-chip computers for control MIMO systems. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 369-374. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI:10.1109/CarpathianCC.2017.7970 428.

Gebauer, J., Wagnerová, R. Enhanced UAV propulsion system. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 103-106. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970379

Hýl, R., Wagnerová, R. Design and implementation of cascade control structure for superheated steam temperature control. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 406-411. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970434.

Kulhánek, J., Škuta, J. Calibration of MEMs accelerometer with digital output. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 5-7. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970361.

Strakoš, P., Tůma, J. Mathematical modelling and controller design of inverted pendulum. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 388-393. ISBN: 978-1-5090-4862-5 DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970431.

Tůma, J, Šuránek, P., Los, J. & Mahdal, M.  Application of an all-pass filter cascade to active vibration control of cantilever beams. In Proceedings of 24th International Congress on Sound and Vibration – ICSV2017, London, UK, 23-27 July, 2016, pp. 443-451, ISBN: 978-1-906913-27-4, ISSN: 2329-3675.

Tůma, J, Šimek, J., Mahdal, M., Pawlenka, M. & Wagnerová, R. Piezoelectric actuators in the active vibration control system of journal bearings  In Journal of Physics: Conference Series. Volume 870, ISSN: 1742-6588, DOI: 10.1088/1742-6596/870/1/012017.

Tůma, J, Šuránek, P., Mahdal, M. All-pass filters as a tool for converting a positive feedback to a negative feedback when controlling weakly damped systems. In Proceedings of 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017. Svratka, Czech Republic, May 15-18, 2017, pp. 990-993 ISBN: 978-80-214-5497-2.

Tůma, J, Šuránek, P., Los, J., Mahdal, M. Simulation study of using a cascade of all-pass filters in active vibration control of mechanical structures. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 123-128. ISBN: 978-1-5090-4862-5 DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970383.

Pawlenka, M., Mahdal, M. Automatically tunable bandpass filter. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 167-170. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970391

Sladká, K., Mahdal, M. Behaviour of 2DOF controller in the closed-loop control with pneumatic actuator. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 359-362.  ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970426.

Víteček, A., Vítečková, M., Sladká, K. Controller tuning by desired model method. In Proceedings of 18th International Carpathian Control Conference ICCC´2017. Sinaia, Romania, May 28-31, 2017, pp. 171-176. ISBN: 978-1-5090-4862-5, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970392.

Mezinárodní konference a semináře

Babiuch, M. Aplikace na platformě Windows 10 Mobile pro získávání dat z Arduino sensorů. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 5-10. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Czebe, J., Škuta, J.    Nasazení jednočipových počítačů pro mnohorozměrové řízení. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 11-23. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Fojtík, D., Podešva, P., Mihola, M. & Mahdal, M. Skenování nákladních automobilů a tvorba 3D modelů pro analýzu nákladu dřevěných klád. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 27-34. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Gebauer, J., Wagnerová, R. Pohonná jednotka bezpilotního letounu s vektorováním tahu. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 45-50. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Hýl, R., Wagnerová, R. Aplikace prediktivních metod řízení v elektrárně na biomasu. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 51-62. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Pawlenka, M., Tůma, J. Využití platformy CompactRIO pro aktivní tlumení vibrací. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 70-78. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Sladká, K., Mahdal, M. Návrh a se řízení diskrétního 2DOF regulátoru s aplikací na pneumatickém pohonu. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 79-88. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Šofer, P. Simulace povrchové ultrazvukové vlny v programu COMSOL. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 89-95. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Tůma, J., Mahdal, M., Škuta, J. & Wagnerová, R.  Sondy přiblížení pro měření orbitů. In Proceedings of DIAGO 2017: sborník 36. mezinárodní konference Diago – technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. 31.1-1. 2. 2017, Sněžné – Milovy, pp. 278-283. ISSN: 1210-311X.

Urban, P., Landryová, L. Využitie asociačných pravidiel pri anal ýze alarmových trendov In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 96-101. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Vítečková, M., Víteček, A. Robustní stabilita a metoda požadovaného modelu. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 102-109. ISBN: 978-80-248-4040-6.

Vítečková, M., Víteček, A. Metoda požadovaného modelu. In: Sborník příspěvků „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2017“. 15. 2. -17. 2. 2017, Stará Lesná, Slovensko. Str. 22/1-22/21. ISBN: 978-80-553-3075-4.

Vojtek, T. Návrh a realizace 3D tiskárny s inverzní kinematikou. In XLII. Seminar ASR ‘2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 28. 4. 2017, pp. 110-114. ISBN: 978-80-248-4040-6.