Publikační činnost katedry za rok 2018

Monografie, učebnice a skripta

VÍTEČEK, Antonín, Leszek CEDRO, Radim FARANA a Miluše VÍTEČKOVÁ, 2018. The Fundamentals of Mathematical Modelling. 1. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. ISBN 978-83-65719-35-5.

Autorizovaný software, Funkční vzor, Užitný vzor , Patent, SW, HS

Fojtík D. VŠB – Technical University of Ostrava,  Patent č. 306961. Datum udělení patentu:.    

Zahraniční časopisy

Tůma, J. Šuránek, P., Žiaran, S. All-Pass Filters in the Systems of Active Vibration Control of Weakly-Damped Systems. In Journal of MECHANICAL ENGINEERING – Strojnícky časopis, Volume 68(2018), Issue 4., pp. 65-74, ISSN: 2450-5471, DOI: 10.2478/scjme-2018-0048.

Landryová L., Simulation Modelling of Integrated Systems in Marine Technology. IFAC-PapersOnLine, Volume 51, Issue 11, 2018, Pages 490-495, ISSN:2405-8963, DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.366.

Domácí časopisy

Jurek, M. Mathematical Models of 2D Plotter Components. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 2/2018, volume 64, article No. 2045, pp. 9-15, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2018-2/2045.

Noskievič, P., Březina, M. Experimental testing of power assisted steering. In MM Science Journal, Volume 2018, Issue October, pp. 2494-2497, ISSN: 18031269, DOI: 10.17973/MMSJ.2018_10_201853.

Sladká, K. Simulation of a Two Degrees of Freedom Controller With a Liquid Tank. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series , No. 2/2018, volume 64, article No. 2048, pp. 35-40, ISSN 1210-0471, DOI: 10.22223/tr.2018-2/2045.

Tůma, J., Kozubkova, M., Pawlenka, M., Mahdal, M., Simek, J.Theoretical  and Experimental Analysis of the Bearing Journal Motion Due To Fluid Force Caused By the Oil Film. In MM Science Journal, Volume 2018, Issue October, pp. 2466-2472, ISSN: 18031269, DOI: 10.17973/MMSJ.2018_10_201840.

Mezinárodní konference a semináře

Gebauer, J., Wagnerová, R. Advanced variable pitch propulsion drive controller. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 51-54. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399601.

Grepl, J., Landryová, L. Using laser scanners. In Proceedings of 17th International Carpathian Control Conference ICCC´2016. Tatranská Lomnica, Slovakia, May 29- June 01, 2016, pp. 218-221. ISBN: 978-146738606-7, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2016.7501097.

Jurek, M. Wagnerová, R.  Matlab as CAM software. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 484-487. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399678.

Noskievič, P. Control of Linear Hydraulic Actuator using the full Hydraulic Bridge. In Proceedings of the 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics, REM 2018, pp. 52-57, ISBN: 978-153865413-2, DOI: 10.1109/REM. 2018.8421791.

Noskievič, P. Smart Control of the Integrated Hydraulic Actuator. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 307-311. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2018.8399646.

Pawlenka, M., Mahdal, M. CompactRIO control system for active vibration control. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 134-137. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399616.

Pawlenka, T., Škuta, J. Security System Based on Microcontroller. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 344-347. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 2018.8399653.

Sladka, K., Czebe, J. Wagnerová, R. The 2DOF controller implementation in control system with single-chip computer. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 228-234. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399633.

Šuránek P., Czebe J., Pavelka V. Experimental identification of LTI system using white noise excitation. In Proceedings of Engineering Mechanics 2018, 24th international conference, may 14 – 17, 2018, Svratka, Czech Republic, ISBN 978-80-86246-88-8, ISSN 1805-8248, pp. 833-836, DOI: 10.21495/91-8-833.

Tůma, J. Rotational speed estimation using the discrete Kalman filtering applied to a tacho signal. In Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference ICCC´2018. Szilvasvarad; Hungary; May 28-31, 2018, pp. 39-44. ISBN: 978-153864762-2, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399599.

Tůma, J., Šimek, J., Kozubková, M. Calculation Of The Fluid Force Acting On The Bearing Journal In The Steady-State Position In Proceedings of Engineering Mechanics 2018, 24th international conference, may 14 – 17, 2018, Svratka, Czech Republic, ISBN 978-80-86246-88-8, ISSN 1805-8248, pp. 869-872, DOI: 10.21495/91-8-869.

Tůma, J., Šimek, J., Kozubková M., Mahdal M., Pawlenka, M. Actively Controlled Smart Journal Bearings With the Use of Piezoactuators. In Proceedings of 25th International Congress on Sound and Vibration 2018, ICSV 2018: Hiroshima CallingVolume 2, 2018, International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV. Pages 707-714. ISBN: 978-151086845-8.

Tůma, J., Škuta, J., Mahdal, M., Los, J. Piezoaktuátory a piezomotory. In: Sobrník DIAGO 2018: technická diagnostika strojů a výrobních zařízení: 37. mezinárodní vědecká konference. 2018. ISSN: 1210-311X.

Vítečková, M., Víteček, A., Janáčová, D. Robust stability and desired model method. In Proceedings of the 29th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2018. ISBN: 978-153864421-8. DOI: 10.1109/CYBERI.2018.8337532.