Publikační činnost katedry za rok 2016

Článek LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. How Cultural and Linguistic Considerations Affect the Learning of English in the Czech Republic. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2016, 228(1), s. 92-99. ISSN 1877-0428. [Detail] TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA a Renata WAGNEROVÁ. Effects of active vibration control of journal bearings. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické […]

Publikační činnost katedry 352 za rok 2015

Knihy, učebnice a skripta Vítečková, M., Víteček, A., Farana, R., Sapinski, B. Angielsko-polski słownik podstawowych terminów z dziedziny sterowania automatycznego. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015, 98p. ISBN: 978-83-7464-794-6. Autorizovaný software, Funkční vzor, Užitný vzor , Patent, SW, HS Fojtík, D., Čerňava, P. Způsob bezkontaktního měření vnějších rozměrů průřezů tyčového hutního materiálu a modulární rám k provádění tohoto […]

Publikační činnost katedry 352 za rok 2014

Knihy, učebnice a skripta TŮMA, J. Vehicle Gearbox Noise and Vibration, John Wiley & Sons ltd. Chichester, GB, 2014, 243 p. ISBN 978-1-118-35941-9. Autorizovaný software, Funkční vzor, Užitný vzor, Patent FRISCHER R., MAHDAL M., DAVID J., JANČÍKOVÁ Z. Mikroprocesorová jednotka pro řízení stykačů – Užitný vzor. 2013. VŠB – Technical University of Ostrava, Ev. číslo […]

Publikační činnost katedry 352 za rok 2013

Knihy, učebnice a skripta Noskievič, P. Modelling and simulation of mechatronic systems using Matlab Simulink, 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 85 p. ISBN 978-80-248-3150-3. Noskievič, P. Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu Matlab Simulink, 1st Edition. VŠB-TU Ostrava, 2013, 83 p. ISBN 978-80-248-3231-9. Víteček, A., Vítečková, M. Closed-Loop Control of Mechatronic Systems, 1st Edition. VŠB-TU […]

Publikační činnost katedry 352 za rok 2012

Kapitoly v knize Landryova, L., Gregory, I., Farana, R. & Babiuch, M. Factors in the Adoption of Collaboration Software in a Management Innovation Context. Innovations 2012 World Innovations in Engineering and Research, Win Aung, Vojislav Ilic, Olli Mertanen, Jerzy Moscinski, James Uhomoibhieds. Potomac MD, USA: iNEER, Chapter 13, pp. 147 – 159. ISSN 1553-9911. ISBN […]

Publikační činnost katedry 352 za rok 2011

Disertační a habilitační práce MAHDAL, M. Průmyslové sítě WLAN s podporou inteligentní instrumentace. Ostrava: Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. 203 s. Disertační práce. (autoreferát disertační práce má ISBN 978-80-248-2394-2.) Knihy, učebnice a skripta VÍTEČEK, A., CEDRO, L., FARANA, R. Modelowanie matematyczne. Podstawy. Politechnika Święntokrzyska, Kielce 2010. Pl ISBN 978-83-88906-28-2, […]