Učební texty

Elektronické učebnice:

Automatické řízení

Teorie automatického řízení

Prostředky automatického řízení

Modelování a simulace dynamických systémů

Databázové systémy

Programové prostředky

Základy informatiky

Operační výzkum


Sylaby přednášek: