Zaměstnanci

Vedení katedry

vedoucí katedry, docentka | Head of the Department
zástupce vedoucí katedry, docent | Vice-Head
tajemník katedry, odborný asistent | Secretary of the Department
sekretářka katedry | Administration Assistant

Akademičtí pracovníci

vedoucí katedry, docentka | Head of the Department
zástupce vedoucí katedry, docent | Vice-Head
tajemník katedry, odborný asistent | Secretary of the Department
odborný asistent | Assistant Professor
docentka | Associate Professor
odborný asistent | Assistant Professor
odborný asistent | Assistant Professor
profesor | Professor
docent | Associate Professor
odborná asistenka | Assistant Professor
profesorka | Professor
profesor | Professor

Odborně – techničtí pracovníci

pracovník VaV | Research
pracovník VaV | Research
pracovník VaV | Research
řemeslník | Technician

Emeritní pracovníci

Interní doktorandi

 • Ing. Jiří Czebe
 • Ing. Radek Guráš
 • Ing. Martin Jurek
 • Ing. Vladan Najdek
 • Ing. Václav Pavelka
 • Ing. Filip Peterek
 • Ing. Karla Sladká
 • Ing. Jan Sikora
 • Ing. Pavel Šofer
 • Ing. Tomáš Pawlenka
 • Ing. Tomáš Vojtek