Zaměstnanci

Vedení katedry

vedoucí katedry, docentka | Head of the Department
zástupce vedoucí katedry, docent | Vice-Head
tajemník katedry, odborný asistent | Secretary of the Department
sekretářka katedry | Administration Assistant

Akademičtí pracovníci

vedoucí katedry, docentka | Head of the Department
zástupce vedoucí katedry, docent | Vice-Head
tajemník katedry, odborný asistent | Secretary of the Department
odborný asistent | Assistant Professor
docentka | Associate Professor
odborný asistent | Assistant Professor
odborný asistent | Assistant Professor
profesor | Professor
docent | Associate Professor
odborná asistenka | Assistant Professor
profesorka | Professor
profesor | Professor

Odborně – techničtí pracovníci

pracovník VaV | Research
pracovník VaV | Research
pracovník VaV | Research
řemeslník | Technician

Emeritní pracovníci

Interní doktorandi

  • Ing. Jiří Czebe
  • Ing. Martin Jurek
  • Ing. Václav Pavelka
  • Ing. Miroslav Pawlenka
  • Ing. Filip Peterek
  • Ing. Karla Sladká
  • Ing. Přemysl Strakoš
  • Ing. Pavel Šofer
  • Ing. Tomáš Vojtek